Catastrofes leiden in eerste helft 2018 tot 36 miljard dollar schade

Herverzekeraar Swiss Re maakt in het kader van zijn sigma-studies de schatting dat in de eerste helft van 2018 catastrofes wereldwijd bezien aanleiding hebben gegeven tot een totale economische schade van 36 miljard dollar (VS). Dat ligt significant onder de wereldwijde schade in de eerste helft van 2017, die 64 miljard dollar bedroeg, en onder het langjarig gemiddelde. Het tienjarig gemiddelde bedraagt 125 miljard dollar.

De verzekerde schade door catastrofes wereldwijd daalde in de eerste helft van het jaar van 30 miljard dollar in de eerste zes maanden van 2017 tot 20 miljard dollar in de eerste zes maanden van 2018. De winterstorm Friederike staat in de eerste helft van 2018 te boek als de gebeurtenis met het hoogste bedrag aan verzekerde schade, te weten 2,1 miljard dollar. 

Ongeveer 3900 mensen verloren het leven (of zijn vermist) ten gevolge van catastrofes in de eerste helft van 2018. In de vergelijkbare periode van 2017 beliep dit aantal 4600. 

Van het totaal van 36 miljard dollar aan economische schade, komt 34 miljard op het conto van natuurrampen en is de schade voor 2 miljard euro te wijten aan menselijke oorzaken (in 2017 58 miljard uit natuurrampen van 64 miljard totaal). Van de verzekerde schade van 20 miljard dollar is 18 miljard dollar 'nat cat' en 2 miljard dollar 'man made' (2017 respectievelijk 25 miljard en 5 miljard). 

Over de storm Friederike wordt opgemerkt: "De storm veroorzaakte significante verliezen in Duitsland en Nederland, alhoewel ook Frankrijk, België en het VK werden geraakt. De totale economische schade wordt geschat op 2,7 miljard dollar, waarvan circa 2,1 miljard verzekerde schade is." Voorts worden als natuurrampen aangehaald een serie van winterstormen in de VS, een serie van convectieve stormen in met name de VS en Europa, vulkaanuitbarstingen in Hawaï en Guatamala, en aardbevingen in Japan, Taiwan en Papoea-Nieuw-Guinea. 

Verwacht wordt dat de tweede helft van 2018 tot aanzienlijke verliezen zal gaan leiden, waarvan mede als oorzaak zal gelden de ernstige droogte, waarbij Europa en Australië met name worden genoemd. "Wij verwachten vaker extreme weerscondities zoals de ernstige hittegolven en droogteperioden zoals die zich de afgelopen weken hebben voorgedaan. Dit kan heel goed het 'nieuwe normaal' gaan worden", zegt Martin Bertogg (foto), hoofd Natuurlijke Catastrofes Risico-Assessment bij Swiss Re.

 

Jan Schrijver; bron gegevens Swiss Re; bron foto LinkedIn
Geplaatst op 20-08-2018

< VorigeVolgende >


Share on: