Claimfraude-analyse 'persoonlijke relaties' met Web-IQ

FRISS meldt claimfraude-analyse naar een hoger niveau te brengen met Web-IQ´s innovatieve online netwerkoplossing. Mensen vragen om tegen de waarheid in als getuige te tekenen bij een melding van autoschade bij je verzekeringsmaatschappij? Als dit vrienden, bekenden of familie betreft, wordt dat helder met de nieuwe Claim Fraud Analysis-functie van FRISS.

Links op de foto Eldert van Wijngaarden (Web-IQ) en rechts Philip van Waning (FRISS)


FRISS, leverancier van door AI aangestuurde fraude- en risico-oplossingen voor de schadeverzekeringsbranche, heeft onlangs zijn fraude-analyseoplossing uitgebreid met een nieuwe functie: Online Network Analysis van Web-IQ. Deze functie stelt automatisch vast of de verzekerde persoon en de indiener van een claim of andere betrokkenen online aan elkaar gerelateerd zijn. Dit is een bewezen en sterke aanwijzing voor frauduleuze claims. Met name bij auto-ongelukken en andere type claims waarbij meerdere personen betrokken zijn, wordt aan de traditionele claimanalyses hiermee een geheel nieuwe benadering toegevoegd. 

“Onderzoek toont aan dat gemiddeld bijna 20% van alle gemelde verzekeringsclaims tot op zekere hoogte iets frauduleus hebben, variërend van de schade aandikken tot een geheel valse claim. Dit betekent dat er bij verzekeringsmaatschappijen een grote zwakke plek zit die we alleen kunnen proberen op te lossen met een andere benadering", zegt Ronald Hoek, hoofd business development voor Web-IQ’s zakelijke productlijn, Bizz-IQ. “Onze technologie biedt de capaciteit van 1.000 online onderzoekers en levert de gebruiker binnen enkele minuten informatie en verbanden, wat tot dusverre door enkel mensenwerk vrijwel onmogelijk is”.

Verzekeringsmaatschappijen hebben al veel interesse getoond in deze nieuwe functie, aldus FRISS. Naar verwachting van het bedrijf zullen verscheidene grote verzekeringsmaatschappijen deze zomer beginnen met de implementatie van deze nieuwe functie in hun claimverwerking via het FRISS-platform. FRISS richt zich voor 100% op geautomatiseerde detectie van fraude en risico voor schadeverzekeraars. 


De achtergrond van Web-IQ ligt op het gebied van het ontwikkelen van online intelligente software voor rechtshandhavings- en overheidsinstanties. Sinds 2017 werkt het bedrijf ook op de zakelijke markt (de Bizz-IQ-productlijn) en doet dit in samenwerking met FRISS en verzekeringsmaatschappijen en financiële instellingen in de strijd tegen fraude en op het gebied van risicomonitoring. Door grondig onderzoek te verrichten naar klanten met behulp van geautomatiseerde online research, is Bizz-IQ in staat openbare online informatie te vinden en analyseren en deze in bruikbare risico-indicatoren om te zetten. 
 
Jan Schrijver; bron gegevens en foto FRISS
Geplaatst op 21-08-2018

< VorigeVolgende >


Share on: