Combined ratio a.s.r. stijgt naar 97,1%

Bij a.s.r. is in het eerste halfjaar het operationeel resultaat ongeveer gelijkgebleven, € 382 miljoen over de eerste zes maanden van 2018 tegenover 385 miljoen in de eerste helft van 2017. De impact van de januaristorm in 2018 (€ 31 miljoen) wordt gecompenseerd door hogere resultaten in het segment Leven en groei in de andere segmenten. De combined ratio verslechterde tot 97,1% (H1 2017: 93,6%).

Het netto resultaat van a.s.r. bedraagt € 368 miljoen en laat een daling zien van 7,3% (H1 2017: € 397 miljoen). Dat komt voornamelijk door de kosten van het sociaal plan als gevolg van de integratie van Generali Nederland en diverse incidentele posten. De Solvency II ratio (standaard formule) is 194% na interim dividend (versus 1 december 2017: 196%). De integratie van Generali Nederland verloopt volgens plan; de juridische fusie van de entiteiten is volbracht en de uitvaartverzekeringsportefeuille is als eerste portefeuille succesvol gemigreerd naar het platform van a.s.r.

Schadebedrijf
Het operationeel resultaat van het segment Schade bedraagt (inclusief de januaristorm) € 66 miljoen (H1 2017: € 106 miljoen). Bruto geschreven premies in het segment Schade zijn gestegen met € 243 miljoen tot € 1.717 miljoen, zowel door organische groei in alle drie de schadeproductlijnen Schade P&C, AOV en Ziektekosten (€ 67 miljoen) als door de acquisitie van Generali Nederland (€ 176 miljoen). De combined ratio werd negatief beïnvloed door de impact van de januaristorm en de overgenomen activiteiten van Generali Nederland, maar ligt met 97,1% slechts licht boven onze doelstelling van 97,0%. Exclusief Generali Nederland is de combined ratio beter dan de doelstelling. De combined ratio voor AOV bleef sterk op een zeer laag niveau van 91,2%. "Hoewel de januaristorm weliswaar voor een hogere schadelast zorgt, zijn dit wel de momenten waarbij de toegevoegde waarde voor onze klanten zichtbaar wordt. De afhandeling van de schades van deze storm is goed verlopen getuige de positieve reacties die wij van klanten hebben ontvangen, met name over de snelheid waarmee we hebben gehandeld", aldus a.s.r.

‘Vernieuwd Voordeel Pakket’ schadeverzekeringen
Bestuursvoorzitter Jos Baeten zegt: ‘De financiële resultaten over de eerste helft van 2018, in combinatie met de voortgang van de integratie van Generali Nederland stemmen ons heel tevreden. Het toont de executiekracht van a.s.r. We zijn er in geslaagd het operationeel resultaat op het niveau van de eerste helft van 2017 te houden waarbij de daling van het resultaat in het segment Schade, als gevolg van de januaristorm, werd gecompenseerd door een stijging in de overige segmenten. Onze kostendiscipline blijft onverminderd sterk. Exclusief Generali Nederland laten de operationele lasten een daling zien van 9 miljoen euro. Het operationele rendement op eigen vermogen was met 14,7% op jaarbasis opnieuw ruim boven onze doelstelling en onze solvabiliteit is met 194% robuust. Daarmee laten we wederom sterke resultaten zien. We blijven ons maximaal inzetten om het vertrouwen dat klanten ons gunnen waar te maken. Wij zijn daarom ook blij met de flinke stijging in het aantal klanten in het ‘Vernieuwd Voordeel Pakket’ voor schadeverzekeringen, met dagen waarbij zich meer dan 350 nieuwe klanten aanmelden."

 
Jan Schrijver; bron gegevens a.s.r.
Geplaatst op 29-08-2018

< Vorige


Share on: