Oorzaken stalbranden beter achterhalen

Het aantal stalbranden beliep vorig jaar 47 (28 branden waarbij dieren omkwamen), in 2016 49 (26 branden waarbij dieren omkwamen) en in 2015 33 (15 branden waarbij dieren omkwamen).

In de veehouderij heeft het aantal stalbranden de aandacht van verschillende partijen (overheid, Verbond van Verzekeraars, Brandweer Nederland, LTO, Dierenbescherming, POV). Deze zomer is het Actieplan Stalbranden 2018 - 2022 verschenen.

Belangrijkste oorzaken zijn:
• technische oorzaken (met name kortsluiting, oververhitting, zelfontbranding werktuigen),
• menselijk handelen (bijvoorbeeld klussen in de stal),
• blikseminslag

De afgelopen jaren ging de aandacht vooral uit naar bouwvoorschriften in nieuwe stallen. Met het nieuwe actieplan komt de focus meer op bestaande stallen te liggen. Dit omwille van de veiligheid voor de dieren, de veehouders en de omwonenden. Het nieuwe actieplan is een vervolg op het eerdere Actieplan Stalbranden 2012 – 2016. De inspanningen van afgelopen jaren hebben nog niet geleid tot minder stalbranden en minder dode dieren.

Tot nu toe is de oorzaak van een substantieel deel van de branden onbekend (55% in 2016). Voor een goede preventie is het van belang de oorzaak te achterhalen. Het is een belangrijk aandachtspunt om gezamenlijk met de brandweer en de veehouderijsectoren te verkennen welke punten kunnen bijdragen om de oorzaak te achterhalen.

Foto: op 29 juli 2017 hielden dierenliefhebbers en -activisten van verschillende groepen een wake voor de circa 20.000 varkens die twee dagen eerder waren omgekomen bij de stalbrand op boerderij De Knorhof in Erichem. Zij herdachten de dieren en protesteerden tegen dierenleed (foto Kitty de Jong)
 
Jan Schrijver; bron gegevens Verbond van Verzekeraars; bron foto https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wake_stalbrand_De_Knorhof_Erichem_3_(cropped).jpg
Geplaatst op 14-08-2018

< VorigeVolgende >


Share on: