Gezamenlijke normering FOCWA en BOVAG voor schadeherstellers van kracht

De gezamenlijke branchenorm voor schadeherstellers is per 1 oktober van kracht. De brancheorganisaties FOCWA en BOVAG kondigden de komst van één norm al eerder dit jaar aan. Afgelopen maanden is met marktpartijen uit de sector hard gewerkt aan de invulling van de norm. FOCWA en BOVAG borgen hiermee de kwaliteit van het vakmanschap. Voor een erkenning moeten schadeherstelbedrijven zich iedere twee jaar opnieuw laten auditen.


Vanaf 1 oktober 2018 zal de branchenormering schadeherstel de FOCWA Standaard categorie 2 (totaal herstel) en het BOVAG Erkend Schadeherstel vervangen. Dat hebben FOCWA en BOVAG samen afgesproken in overleg met een College van Deskundigen, bestaande uit marktpartijen uit de sector, waaronder een vertegenwoordiging van opdrachtgevers. Daardoor is het een norm die breed in de sector wordt gedragen en die de kwaliteit van het vakmanschap kan borgen. Een norm die bijdraagt aan het vertrouwen van consumenten en zakelijke opdrachtgevers in de branche, én die hen kwalitatief hoogwaardig schadeherstel garandeert. 

Tweejaarlijkse certificering
Voor de nieuwe kwaliteitsnorm is gekozen voor een aanpassing van het certificeringsschema, waarbij schadeherstelbedrijven om de twee jaar een fysieke audit moeten laten uitvoeren om het keurmerk te mogen blijven voeren. Tussentijds zal er een jaarlijkse inhoudelijke check plaatsvinden door de desbetreffende brancheorganisatie. Ketenbedrijven kunnen zich zoals voorheen middels een ketencertificering laten auditen.

Geldigheidsdatum 
Voor de certificering van de branchenormering wordt gekeken naar de geldigheidsdatum van het laatst verkregen certificaat  (FOCWA Standaard categorie 2 en/of BOVAG Erkend Schadeherstel), dat een geldigheidsduur van twee jaar krijgt. Op basis van deze peildatum zal een schadeherstelbedrijf ofwel een selfassessment moeten uitvoeren, ofwel een fysieke audit door een certificerende instelling moeten laten plaatsvinden. 

DEKRA, KIWA en SGS
FOCWA en BOVAG hebben samen afspraken gemaakt met drie certificerende instellingen: DEKRA, KIWA en SGS. Bedrijven kunnen zoals voorheen rechtstreeks contact opnemen met een certificerende instelling om een audit te plannen.

Stichting Branchenormering Schadeherstel
Om de inhoud, uitwerking en afstemming van de branchenormering schadeherstel verder vorm te geven zodat kwaliteit ook in de toekomst geborgd kan blijven, richten FOCWA en BOVAG samen een Stichting Branchenormering Schadeherstel op. Namens FOCWA zullen directeur Femke Teeling en bestuurder Mathijs van Leeuwen de belangen van de leden vertegenwoordigen. Voor BOVAG zullen voorzitter Toine Beljaars en branchemanager Frank Ruygrok hierin vertegenwoordigd zijn. 

Leden van FOCWA en BOVAG kunnen terecht bij hun brancheorganisatie voor verdere vragen over de inhoud en uitwerking van de nieuwe normering.
Jan Schrijver; bron gegevens FOCWA en BOVAG
Geplaatst op 28-09-2018

Volgende >


Share on: