Het schadebegrip bij overnameovereenkomsten

Op vrijdag 21 september houdt prof. mr. T.H.M. (Edwin) van Wechem, onlangs benoemd tot hoogleraar Corporate Legal Counseling aan de Open Universiteit, zijn oratie “Het schadebegrip bij overnameovereenkomsten”. Van Wechem gaat daarbij uitgebreid in op het gebruik en de uitleg van het begrip “schade” in het geval van overnameovereenkomsten. Plaats van handeling is de Open Universiteit in Heerlen.

Wat bedoelen partijen die betrokken zijn bij overnameovereenkomsten precies als ze het hebben over “schade”? Volgens prof. mr. Edwin van Wechem is het de vraag of er überhaupt gesproken kan worden van “hét schadebegrip”. Want de partijen treffen hierover in hun overnameovereenkomst veelal een specifieke regeling. ‘Het probleem is dat in die regeling het begrip “schade” vaak wordt genoemd, zonder dat duidelijk is wat partijen met dat begrip dan precies voor ogen stond’, aldus Van Wechem. ‘Doelen ze hiermee op de definitie van het begrip schade, of ook op het feit dat ze daarmee een regeling hebben willen treffen over de wijze van schadebegroting? Kortom: schadebegrip en schadebegroting zijn voor professionals en partijen vaak ondoorzichtig.’ 
 
Foutjes en cruciale vragen 
Ondanks dat er veel precisie aan de dag wordt gelegd als het gaat om regelingen en voorzieningen in clausules, contracten en systemen ziet Van Wechem problemen: ‘In veel van deze overeenkomsten zitten systeemfouten ten aanzien van het onderwerp schade, schadeplichtigheid en omvang van het bedrag aan schadevergoeding. De contracten houden vaak geen rekening met de verhouding tussen normschending en daardóór geleden schade. Voor het vaststellen van schadeplichtigheid en van de omvang van de schadevergoeding dienen er vragen te worden gesteld over causaal verband en de toerekening van schadeposten. Deze vragen kunnen cruciaal zijn voor het eindresultaat, maar worden in overnameovereenkomsten vaak niet benoemd. Ik suggereer kleine wijzigingen die echter grote verschillen kunnen aanbrengen.’ 
 
Brug slaan 
Van Wechem, die naast zijn werk als hoogleraar ook directeur-eigenaar is van het bedrijf Law@Work, wil bij de uitoefening van zijn leerstoel een brug slaan tussen gebruiken die in de praktijk spelen en daarmee corresponderende wetenschappelijke conventies en theorieën. ‘Mijn oratie is daar ook een voorbeeld van. De praktijk bedient zich van clausules die ik tegen het technisch-wetenschappelijk licht van de wet wil houden. Mijn publicaties richten zich, met name de laatste jaren, ook op dit soort thema’s.’ 
De oratie “Het schadebegrip bij overnameovereenkomsten” van prof. mr. Edwin van Wechem vindt plaats op vrijdag 21 september vanaf 13.30 uur in de aula van de Open Universiteit (gebouw Pretoria) aan de Valkenburgerweg 177 in Heerlen. Ontvangst vanaf 13.00 uur. Aansluitend is er een receptie in het bedrijfsrestaurant van de Open Universiteit. 
  
 
  
Jan Schrijver; bron gegevens Open Universiteit; bron foto LinkedIn-profiel; https://www.linkedin.com/in/edwin-van-wechem-74a60411/
Geplaatst op 20-09-2018

< VorigeVolgende >


Share on: