IFV-rapport beschrijft 61 branden

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) wil de discussie over de maatschappelijke impact van branden op gang brengen. Daartoe heeft het lectoraat Brandpreventie van het IFV het rapport 'Maatschappelijke impact van branden' uitgegeven.

Een grote brand bij een afvalverwerker. Buurtbewoners wordt geadviseerd uit de rook weg te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Een nabijgelegen buitenbad moet de deuren sluiten vanwege de rook, stank en as. De laatste jaren zien we steeds vaker dit soort branden: branden die niet alleen negatieve gevolgen hebben voor de direct getroffenen of hun naaste buren, maar ook voor burgers en bedrijven in de wijde omgeving. Wat vinden we hiervan als samenleving? Welke risico’s vinden we acceptabel en welke niet? Met het rapport 'Maatschappelijke impact van branden' start het lectoraat Brandpreventie van het IFV hierover een brede discussie.

61 branden uit de afgelopen 3 jaar
In het rapport beschrijft het lectoraat 61 branden uit de afgelopen 3 jaar, waarbij sprake was van een impact op de omgeving. René Hagen, lector Brandpreventie: “Het beeld dat hieruit naar voren komt, is heel divers. Het gaat niet alleen om ziekenhuizen en scholen die dicht moeten, winkels die hun deuren moeten sluiten of wegen die moeten worden afgesloten. Ook wanneer een monumentaal gebouw door brand verloren gaat of duizenden dieren omkomen bij een stalbrand, kun je spreken van een maatschappelijke impact.”

Regelgeving gericht op individuen
De Nederlandse brandveiligheidsregelgeving is gericht op de bescherming van individuen bij brand. Hagen legt uit: “Mensen moeten bij brand veilig uit een gebouw kunnen vluchten en een brand mag niet overslaan naar de buren. Als je als bedrijf hiervoor maatregelen treft, voldoe je aan de regels. Andere vormen van impact, zoals rook- en stankoverlast en het evacueren van burgers, worden echter niet voorkomen met de regelgeving. Ook de repressieve inzet van de brandweer kan vaak de negatieve effecten voor de samenleving niet voorkomen.”

Brand uitkomst van een risicoafweging
Met het rapport als eerste aanzet wil Hagen een brede discussie op gang brengen over brandrisico’s: “Accepteren we dat bedrijven zich uit kostenoverwegingen slechts richten op het wettelijk minimum wat brandveiligheid betreft? In feite is brand de uitkomst van een risicoafweging en geen ‘domme pech’. Vinden we het dan terecht dat de gevolgen van deze afweging (deels) worden afgewend op de samenleving? En, als het antwoord ‘nee’ is op deze vraag, wat zou hieraan gedaan kunnen worden?”

U kunt het rapport downloaden via deze link.
Jan Schrijver; bron gegevens en foto IFV, Brandweer, Brandweeracademie
Geplaatst op 06-09-2018

< VorigeVolgende >


Share on: