ILT: toezicht op grootste maatschappelijke risico’s

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) meldt de komende jaren steviger in te zullen zetten op het toezicht op risicovolle bedrijven, legionella, taxi en spoor. Deze prioriteiten worden toegevoegd aan het huidige toezichtsprogramma van grootste risico’s van de inspectie. Dit blijkt uit het Meerjarenplan 2019-2023 (MJP) van de ILT. Minister Van Nieuwenhuizen (IenW; foto) heeft het plan gisteren aan de Tweede Kamer aangeboden, tegelijkertijd met de ILT-brede risicoanalyse (IBRA) 2018.

De inspectie wil haar capaciteit specifiek inzetten daar waar het meeste risico of de meeste schade kan ontstaan voor de samenleving. 

Volgend jaar komt er een nieuw webportal ‘Mijn ILT’ om het bedrijven gemakkelijker te maken een vergunning aan te vragen. 
Met de IBRA, vier nieuwe programma’s en de speciale website voor vergunningverlening geeft de ILT verder invulling aan de organisatiewijziging die de inspectie doorvoert. Inspecteur-generaal Jan van den Bos: “Wij werken in programma’s die gericht zijn op de grootste maatschappelijke risico’s. We passen een doordachte methodiek toe om die grootste risico’s te bepalen. En dat bedrijven voor bepaalde vergunningen alleen bij ons terecht kunnen, legt bij ons extra druk om de vergunning- en dienstverlening eenvoudiger en gebruiksvriendelijk te maken.”
 
De ILT werkt aan veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen. Het aandachtsgebied van de ILT omvat circa 160 onderwerpen. De huidige werkwijze in programma’s komt voort uit de koersverandering die de ILT vorig jaar heeft ingezet. De inspectie wil niet alleen handhaven op naleving van de wet. Door haar toezicht te verbreden, wil zij het dóel achter wet- en regelgeving bereiken en haar toezicht inzetten op de onderwerpen waar de maatschappelijke risico’s het grootst zijn.
 
Het toezicht op de grootste risico’s vanuit de ILT bestaat nu uit elf programma’s over Schiphol, afvalstoffenverwerking, bodem, grond en oppervlaktewater, goederenvervoer, productenlabels, ozonafbrekende en klimaatschadelijke stoffen, emissies en lozingen scheepvaart, risicovolle bedrijven, legionella, taxi en spoor. De programma’s zijn geselecteerd vanuit de ILT-brede risicoanalyse (IBRA) 2018. 

Het Meerjarenplan vindt u hier.

 

  

 
Jan Schrijver; bron gegevens Inspectie Leefomgeving en Transport; foto Rijksoverheid
Geplaatst op 19-09-2018

< VorigeVolgende >


Share on: