Informatieplatform voor autoschadeherstel nu marktbreed beschikbaar

Malin is een platform om op objectieve wijze te kunnen vaststellen of specialistische kennis/kunde noodzakelijk is bij het repareren van autoschade en autoruitschade. Dit platform komt nu beschikbaar voor alle bij autoschadeafwikkeling betrokken partijen.

Met Malin kan op basis van enkele voertuig- en schadekarakteristieken snel vastgesteld worden of het noodzakelijk is het 
schadeherstel uit te laten voeren door bedrijven die (aantoonbaar) beschikken over de juiste competenties en equipment.   

Veel van de huidige automodellen bieden een enorme lijst opties op het gebied van actieve/passieve veiligheid en rijassistentie. Deze geavanceerde opties, ADAS-systemen, dragen bij aan het voorkomen van schade of het beperken van de gevolgen, maar hebben ook invloed op de schadelast. Door de verschillende materialen, gereedschappen, methodieken en competenties die nodig zijn om een verantwoorde (ruit)schadereparatie uit te voeren, is het noodzakelijk om een gecertificeerd schadeherstelbedrijf te kiezen. Malin helpt de gebruiker bij het bepalen van de meest optimale reparatielocatie. 
(of ADAS systemen wél de schadefrequentie terug kunnen brengen, is ook de vraag, zie hiervoor ons eerdere artikel)
 
Tot op heden was het gebruik van Malin voorbehouden aan de bedrijven die gelieerd zijn aan Schadeherstelmeester, in 2016 de initiatiefnemers van Malin en ook de aangewezen bedrijven om complexe, merkgerelateerde reparaties uit te voeren. Door verzelfstandiging van Malin, inclusief een aanvullende sturingsmodule, in een nieuwe, onafhankelijke organisatie, kunnen nu ook andere marktpartijen gebruik maken van deze onafhankelijke software. Met de brede beschikbaarstelling van Malin wil de organisatie een duurzame bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid, reparatiekwaliteit, beheersing van de schadelast en de optimalisering van de inzet van schaarse mensen en machines bij autoschadeherstel.   
 
Malin bestaat uit drie hoofdcomponenten; een input-output platform, een omvangrijke model-specifieke database en een multi-dimensionale matrix. De multi-dimensionale matrix vormt het hart van het Malin systeem; hierin is alle intelligentie vervat om op basis van geverifieerde voertuig- en schadekarakteristieken razendsnel een advies uit te brengen.  
 
Malin zal zo spoedig mogelijk een onafhankelijke gebruikersgroep gaan vormen om de matrix te monitoren, aanpassingen door te voeren en het geheel actueel te blijven houden. Met de komst van de nieuwe eisen vanuit de Europese Unie in 2021, wanneer alle nieuw af te leveren voertuigen voorzien moeten zijn van 11 verplichte ADAS-features, zullen erkenningen nog belangrijker worden en biedt Malin de oplossing bij het selecteren van het juiste schadeherstelbedrijf. 
 
"In recente pilotprojecten bij enkele verzekeraars en een leasemaatschappij heeft Malin zijn waarde al aangetoond en met de verzelfstandiging van de dienst staat niets een succesvolle voortgang op de markt in de weg. Integratie met bestaande automatiseringssystemen bij zowel schadebedrijven als bij verzekeringsmaatschappijen, leasemaatschappijen en fleetowners behoort tot de mogelijkheden, waardoor een Malin-advies integraal onderdeel van het schadesturings-/stimuleringsmodel kan uitmaken", aldus de leiding van Malin BV, die gevoerd wordt door Johan Schoonhoven (foto). Hij kan bogen op een ruime ervaring in de autoschadebranche.
Jan Schrijver; bron gegevens Malin B.V.; bron foto https://www.linkedin.com/in/hjschoonhoven/
Geplaatst op 05-09-2018

< VorigeVolgende >


Share on: