Natura vergoeding: gemiste kans in Nederland en België

Gemiddeld wordt in Europa 60% van de schades in natura afgehandeld. In heel Europa wordt dus het merendeel van de verzekerde schades in natura vergoed. Dit geldt echter niet in Nederland en België. In deze landen keren verzekeraars in 85% van de gevallen geld uit. "Een gemiste kans", zo concludeert CED naar aanleiding van onderzoek.

"Herstel in natura kan de klanttevredenheid fors verhogen en bespaart kosten. Mits je het zorgvuldig organiseert.
Gemiddeld wordt in Europa 60% van de schades in natura afgehandeld. In de Benelux houden verzekeraars echter opvallend vaak vast aan een financiële vergoeding als standaardoplossing. Dat is opmerkelijk, zeker omdat onderzoek aantoont dat de klanttevredenheid het hoogst is wanneer een verzekerde zijn schade niet gecompenseerd, maar gerepareerd krijgt. Dat scheelt immers tijd en rompslomp", aldus CED. 

Nieuwe risico’s managen
Waarom zijn verzekeraars dan vaak nog terughoudend? “Ik denk dat veel verzekeraars aanhikken tegen de nieuwe risico’s die in beeld komen als je schade in natura vergoedt”, zegt Robin Roest, divisie directeur CED Repair. “En die moet je inderdaad goed managen. Als een reparatie niet goed wordt uitgevoerd en extra acties nodig zijn, maak je juist méér kosten en is de klant minder tevreden. Uit ons
onderzoek blijkt dat je niet bang hoeft te zijn voor dat spookbeeld. Je kunt dat risico prima afdekken.”

Drie pijlers voor succesvol herstel in natura
In een whitepaper naar aanleiding van het onderzoek, benoemt CED drie pijlers die nodig zijn voor succesvol herstel in natura. “Dat begint met een waterdicht kwaliteitscontrolesysteem over de héle keten, van het screenen van herstellers tot het monitoren en evalueren van uitgevoerde reparaties. Daarnaast is het belangrijk dat je een gepersonaliseerde service biedt en een slim platform inricht waar alle betrokkenen – gedupeerde, schadebehandelaar en hersteller – zo makkelijk mogelijk hun werk mee kunnen doen.”

Whitepaper gebaseerd op ervaring
"De whitepaper is gebaseerd op de uitgebreide ervaring die CED zelf heeft opgedaan met het Repair platform. CED gelooft al jaren sterk in de voordelen van herstel in natura. Verschillende grote klanten in Nederland hebben dit inmiddels zelf ervaren in de vorm van hogere klanttevredenheid én lagere kosten per claim." De whitepaper draagt als titel ‘PLATFORM-BASED REPAIR-IN-KIND SERVICE – The alternative to Cash-Settlement for Property Claims in the Insurance Industry’. In het document staat onder meer:
In de Nederlandse markt wordt naturavergoeding vooral toegepast in schades tot 500 euro, in welke categorie ongeveer 54% van de schades liggen. Verzekeraars die naturavergoeding toepassen realiseren binnen twee à drie jaar een besparing van ongeveer 25% op de desbetreffende claims. Deze reductie wordt onder meer bewerkstelligd doordat van naturavergoeding een fraude preventieve werking uitgaat, door het voorkomen van het schadeverhogende effect wanneer vergoede schades door verzekerde niet gerepareerd worden en doordat volume-afspraken gemaakt kunnen worden met herstellers.

Onder deze link kunt u de whitepaper aanvragen en of inschrijven voor deelname aan door CED georganiseerde ronde-tafelgesprekken over natura vergoeding.
Jan Schrijver; bron gegevens CED
Geplaatst op 04-09-2018

< VorigeVolgende >


Share on: