Premie basiszorgverzekering DSW stijgt € 4,50 per maand

Zoals al vele jaren gebeurt, is de kleine in Schiedam gevestigde zorgverzekeraar DSW de eerste zorgverzekeraar die de premies voor de basisverzekering in het volgende kalenderjaar bekendmaakt. De premie van de basisverzekering bij DSW wordt in 2019 112 euro per maand. Dat betekent een premiestijging van 4,50 euro per maand.

DSW-directeur Chris Oomen: 'De stijgende kosten van de gezondheidszorg zijn een gegeven, het gaat dus puur om de verdeling.'


De stijging wordt onder meer veroorzaakt door oplopende loon- en prijsstijgingen, de overheveling van de wijkverpleging naar de zorgverzekeringswet, verhoging van het lage BTW-tarief en toenemend gebruik van dure, specialistische geneesmiddelen. In de Miljoenennota wordt voor 2019 rekening gehouden met een stijging van de gemiddelde jaarpremie naar € 1.432 totaal. De jaarpremie van DSW is € 88 lager dan deze verwachting. DSW verwacht dat de kosten in 2019 lager zullen zijn dan VWS begroot. Ook bouwt DSW meer reserves af dan in de Miljoenennota wordt geraamd. Om de stijging te compenseren zorgt het kabinet voor een verhoging van de zorgtoeslag voor de minima. 

Het verplichte eigen risico blijft voor DSW-verzekerden in 2019 € 375 per jaar. Het eigen risico van DSW is daarmee € 10 lager dan wettelijk is vastgesteld. Door een lager eigen risico te hanteren, wil DSW duidelijk maken voorstander te zijn van een eerlijkere verdeling van zorgkosten tussen chronisch zieke en gezonde mensen. DSW vindt dat er geen rechtvaardiging meer is voor de steeds grotere kloof tussen wat chronisch zieke mensen ten opzichte van gezonde mensen moeten betalen. Chris Oomen: 'De stijgende kosten van de gezondheidszorg zijn een gegeven, het gaat dus puur om de verdeling.'

Hier kunt u de toelichting van hedenmorgen zien die Chris Oomen geeft aan lokale verslaggever Jan Willem de Boer van JW TV.
Jan Schrijver; bron gegevens DSW
Geplaatst op 25-09-2018

Volgende >


Share on: