Primeur informatiemarkt op Zakelijk Platform Adfiz

Tijdens het Zakelijk Platform van Adfiz was er in navolging van het Particulier Platform voor de eerste maal ook een informatiemarkt aanwezig waarop de deelnemers aan het Zakelijk Platform kennis konden maken met leveranciers. Dat waren op deze eerste informatiemarkt SVC, SUREbusiness en SharePeople.

Op de foto Cosmas Blaauw van SharePeople, dat het platform Crowdsurance aanbiedt. Dit platform is gericht op het faciliteren van het treffen van een voorziening voor zzp'ers om hun arbeidsongeschiktheidsrisico onderling te kunnen opvangen. Volgens Blaauw maken er inmiddels meer dan 300 zzp'ers gebruik van de Crowdsurance-faciliteit. Er is volgens Blaauw expliciet geen sprake van een verzekering. De deelnemers storten maandelijks 75 euro of 125 euro op een eigen bankrekening en krijgen afhankelijk van de 'schade' in de groep (er wordt gewerkt met een wachttijd van twee maanden) het geautomatiseerde betaalverzoek om (een deel van) deze 125 euro op een rekening van een andere deelnemer (die schade heeft) te storten. Voor de schadevaststelling wordt gebruikgemaakt van Capability. De uitkering per maand per deelnemer is maximaal 1400 euro respectievelijk 2000 euro, met een maximum uitkeringstermijn van twee jaar.  

Het bedrag dat overblijft op de rekening van de deelnemer, blijft eigendom van de deelnemer en vervalt dus niet in een te vormen buffer. Deelnemers worden wel gestimuleerd het overblijvende bedrag aan te wenden voor doeleinden waarmee zij werken aan hun eigen duurzame inzetbaarheid. Per deelnemer per maand wordt door SharePeople een deelnamevergoeding van 10 euro in rekening gebracht. Bij aanvang dient er bovendien een eenmalige vergoeding te worden betaald van 180 euro. Bij inschrijving bij SharePeople moet de deelnemer 100% arbeidsgeschikt zijn en jonger dan 60 jaar.

Nieuw is dat gestart is de faciliteit ook voor specifieke doelgroepen van zzp'ers aan te bieden. De eerste groep is gevormd uit zzp'ers in de bouw (tot 55 jaar). Volgende groepen waaraan gewerkt wordt zijn zzp'ers in de bouw boven de 55 jaar en zzp'ers in de zorg. 

SVC is vooral bekend als consultancybedrijf in de volmachtwereld. Nieuw is dat SVC voor Adfiz-leden het Bedrijfsvergelijkend Onderzoek (BVO) gaat uitvoeren. Er is inmiddels een pilot uitgevoerd met 5 Adfiz-leden. Daarvan is een rapport beschikbaar, dat de deelnemers aan het Zakelijk Platform desgewenst konden meenemen.

SUREbusiness B.V. is een serviceprovider / volmachtbedrijf gespecialiseerd in bedrijfsmatige schadeverzekeringen. 
Jan Schrijver
Geplaatst op 21-09-2018

Volgende >


Share on: