Startsein voor A24 Blankenburgverbinding

Vanaf 2024 is er een nieuwe snelweg in de regio Rotterdam, de A24. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft gisteren het officiële startsein gegeven voor de aanleg van deze weg, die de A20 (tussen Vlaardingen en Maassluis) en de A15 met elkaar verbindt, de Blankenburgverbinding genaamd.

Niet iedereen is blij met de komst van de nieuwe oeververbinding. Protestvluchten werden gehouden tegen de Blankenburgtunnel tijdens de officiële aftrap door minister Van Nieuwenhuizen. Omwonenden namen het initiatief tot deze actie. Twee vliegtuigjes met spandoeken met daarop de tekst ‘Tunnelvisie: zinloos asfalt’ en ‘Midden-Delfland huilt’ vlogen boven de Nieuwe Waterweg. Tegenstanders (waaronder de Midden-Delfland Vereniging, Milieu en Natuurfederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten en bewonersorganisatieshebben zich jarenlang verzet tegen de komst van de tunnelverbinding. Ze waren zwaar teleurgesteld dat de Raad van State op 18 juli hun bezwaren afwees. 

Missing link
Minister Van Nieuwenhuizen: “Met deze nieuwe Rijksweg leggen we een missing link in ons wegennet aan. We verbeteren de bereikbaarheid van de grootste haven van Europa en onze industrie. Hierdoor neemt de drukte op de A15 en de Beneluxcorridor af en worden ook de wegen in en om de stad minder zwaar belast. We investeren in een cruciaal stuk infrastructuur en dat is in een regio waar zoveel mensen werken en wonen hard nodig.”
 
Tunnel van 945 meter onder Nieuwe Waterweg
De A24 Blankenburgverbinding loopt tussen de A20 ten westen van Vlaardingen langs de Krabbeplas, onder de Nieuwe Waterweg (‘Het Scheur’) door en wordt ten oosten van Rozenburg aangesloten op de A15. Het gaat om een complex project waarbij de weg zo goed mogelijk wordt ingepast in de omgeving, meldt het ministerie Infrastructuur en Waterstaat. Zo wordt de snelweg deels verdiept aangelegd en komt er een landtunnel van 510 meter in de Aalkeetpolder. Onder het water wordt een 945 meter lange tunnel aangelegd. De wegverbinding wordt ontworpen als een autosnelweg met drie rijstroken per rijrichting. Daarnaast omvat het project de aanleg van 2 knooppunten (van de A24 op de A20 en de A15) en de verbreding van de A20 tussen het Kethelplein (Schiedam) en de A24. 
 
Nieuw Waterland

Voorafgaand aan de starthandeling voor de werkzaamheden voor de A24 opende Staatsbosbeheer symbolisch het nieuw ingerichte oostelijke deel van het Oeverbos bij Vlaardingen, dat Staatsbosbeheer beheert in opdracht van recreatieschap Midden-Delfland.
Dit is het eerste gereedgekomen project van het kwaliteitsprogramma ‘Nieuw Waterland’. Parallel aan de aanleg van de Blankenburgverbinding realiseren de regionale overheden onder leiding van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag dit kwaliteitsprogramma voor het gebied. Nieuw Waterland omvat een pakket aan maatregelen voor natuur, water, recreatie en geluid. 
Gedeputeerde Floor Vermeulen: “Op allerlei fronten wordt keihard gewekt aan het betrouwbaarder maken van de Zuid-Hollandse infrastructuur. De aanleg van de Blankenburgverbinding vormt een goed voorbeeld. We doen daarbij veel meer dan tunnels bouwen en asfalt draaien. Onder de vlag Nieuw Waterland vergroten we rond Vlaardingen, Maassluis en Rozenburg het aanbod en de kwaliteit van de recreatievoorzieningen. Nieuwe fietspaden zorgen voor een goede ontsluiting. In het stedelijk gebied krijgen autowegen een geluidsarm wegdek. Zo geven we de komende jaren een kwaliteitsimpuls aan de directe omgeving van de Rotterdamse haven en versterken we het vestigingsklimaat.’ 
 
Tolweg
Het totale project A24 Blankenburgverbinding kost 1,2 miljard euro. Voor de versterking van de kwaliteit van de omgeving van de snelweg trekken Rijk en regio ongeveer 51 miljoen euro uit. Een deel van de aanleg van de weg wordt uit tol betaald. Het gaat om 316 miljoen euro, waarbij wettelijk is vastgelegd dat de tolheffing tijdelijk is en stopt zodra het benodigde bedrag binnen is. 
Jan Schrijver; bron gegevens ministerie Infrastructuur en Waterstaat
Geplaatst op 18-09-2018

< VorigeVolgende >


Share on: