Swiss Re: marges verzekeraars moeten 5 tot 9 procentpunten omhoog

Het laatste Sigma-rapport van herverzekeraar Swiss Re met als titel 'Profitability in non-life insurance: mind the gap' geeft aan dat wereldwijd bezien de meeste belangrijke schadeverzekeringsmarkten zich in een fase bevinden waarin de winstgevendheid beneden het gemiddelde ligt.

De analyse in het Sigma-rapport toont dat de schadeverzekeraars in de belangrijkste westerse markten en in Japan hun marges (technisch resultaat als een percentage van de premies) met 5 tot 9 procentpunten dienen te verbeteren om in de toekomst een wenselijke rentabiliteit op het eigen vermogen van 10% te kunnen realiseren (die was in 2016 7% en in 2017 6%). De huidige voorspoedige economische ontwikkelingen zullen de toekomstige winstgevendheid kunnen verbeteren door hogere rentevoeten en beleggingsopbrengsten, maar dat zal niet voldoende zijn om het nu bestaande gat in winstgevendheid te dichten. Tegelijkertijd is er sprake van schaarste op de arbeidsmarkten, hetgeen een opwaarts effect heeft op de lonen en daarmee de hoogte van de schadebedragen. Daarom zullen - om tot een verantwoorde verbetering van de winstgevendheid te komen - de premietarieven sterker moeten stijgen dan de schadeontwikkeling.

Er is nog steeds sprake van een 'zachte markt' in 2018, zo stelt Swiss Re, vooral in de bedrijfsmatige schadeverzekeringsmarkt. Maar deze lijkt momenteel door een 'buigpunt' heen te gaan, hetgeen mede te maken zal hebben met de aanzienlijke verliezen ten gevolge van de orkanen in 2017. De zakelijke schadepremies hebben sinds eind 2017 in sommige delen van de zakelijke markt een stijging ingezet. Voor particuliere schadeverzekeringen is er in verschillende markten al weer enkele jaren van sprake van opwaartse beweging van de premies. 

Investeringen in technologie zijn goed voor de efficiency in bijvoorbeeld de distributie en kunnen ook bij sommige verzekeringen een drukkend effect op de schadelast hebben. Het netto-effect hiervan wordt nog gematigd door de voor de innovatie noodzakelijke investeringen en doordat voordelen in competitieve markten voor een deel worden doorgegeven aan de klanten. Investeringen in dataverkrijging en geavanceerde systemen van datananalyse helpen bij het ook op termijn verzekerbaar houden van (toenemend) complexe risico's. 
Jan Schrijver; bron gegevens Swiss Re; foto Swiss Re hoofdkantoor in Zürich
Geplaatst op 11-09-2018

< VorigeVolgende >


Share on: