VNA blij met 7% forfaitaire bijtelling fiets van de zaak

Volgens RTL Nieuws heeft het Kabinet de forfaitaire bijtelling voor het privé gebruik van een zakelijke fiets, bijvoorbeeld bij lease, vastgesteld op 7 procent. Dat zou tijdens Prinsjesdag bekend gemaakt gaan worden. De VNA (Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen) heeft in een persbericht aangegeven verheugd te zijn over dit nieuws.

"VNA is erg enthousiast over de duidelijkheid die er op Prinsjesdag gaat komen. Het fietsgebruik in Nederland krijgt daarmee een flinke stimulans", aldus het persbericht, waarbij de VNA aangeeft de tevredenheid te delen met Fietsersbond, ANWB, Natuur en Milieu, BOVAG en RAI Vereniging. Dit percentage doet volgens de zes partijen recht aan de vele voordelen en positieve effecten van fietsen op zowel de reiziger, het milieu, klimaat als de doorstroming.

Het forfaitaire percentage maakt onderdeel uit van een vereenvoudiging van de fiscale fietsregeling. Die is opgenomen in het Belastingplan 2019. De zes partijen pleiten al langer voor een meer fietsvriendelijk fiscaal beleid, vooral voor woon-werkverkeer.
"Aangezien de huidige fiscale regels voor een fiets van de zaak een daadwerkelijk succes in de weg staan, heeft de VNA zich sterk gemaakt voor een forfaitaire bijtelling, analoog aan die van de auto. De huidige regeling is dusdanig complex en op vele manieren uitlegbaar, dat maar weinig werkgevers een zakelijke fietsregeling voor hun werknemers aanbieden."

Fietsers moeten volgens de huidige wetgeving precies bijhouden hoeveel kilometer zij fietsen voor woon-werkverkeer en hoeveel zij privé fietsen.Van die privékilometers worden zaken als onderhoudskosten, reparaties, verzekeringen en – bij een elektrische fiets – stroomverbruik afgetrokken. Het bedrag dat onderaan de streep overblijft, moeten werkgevers bij het belastbare salaris optellen.
 
Renate Hemerik, directeur VNA: "Wij zijn erg enthousiast over de duidelijkheid die er op Prinsjesdag gaat komen. VNA-leden zijn in toenemende mate bezig met de totale mobiliteitsbehoefte van de klant en daarin kan de fiets van de zaak met name voor het woon-werkverkeer een belangrijke rol spelen.” Verwacht wordt dat met name de elektrische bedrijfsfiets hierdoor extra in de belangstelling van werkgevers komt te staan. “Hiermee krijgen werkgevers een middel in handen om de (elektrische) fiets serieus in te kunnen zetten in hun mobiliteitspakket. Een mooie opmaat naar minder files, CO2 reductie en een positieve bijdrage aan de volksgezondheid."
Jan Schrijver; bron gegevens VNA, RTL Nieuws, Accountancy Vanmorgen, foto door Chrischerf - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11451601
Geplaatst op 10-09-2018

< VorigeVolgende >


Share on: