Wateroverlast in het westen, maar droogte nog niet voorbij

In het westen van het land is gisteren in korte tijd veel neerslag gevallen. Lokaal was er zelfs sprake van wateroverlast. De neerslag is gunstig voor de bovenste bodemlaag, maar is niet voldoende om het neerslagtekort te verhelpen. De droogtesituatie is hiermee iets verbeterd, maar nog niet voorbij. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vandaag.

Met name de hoge gronden in het zuiden, midden en oosten van het land hebben hier last van. De droogte heeft nog steeds effect op de scheepvaart en verzilting. Daarnaast heeft het gevolgen voor de vistrek.
 
Scheepvaart
De droogte heeft impact voor schippers. Als gevolg van de lage waterstanden ontstaat er soms vertraging bij de sluizen. Dat maakt wachttijden voor de scheepvaart langer. Daarnaast is er door blijvende lage waterstand - bijvoorbeeld op de Waal en IJssel - op veel plaatsen minder vaardiepte beschikbaar. Hierdoor kunnen schepen minder lading vervoeren. Daarom geeft Rijkswaterstaat vaker aan de schippers door hoeveel vaardiepte beschikbaar is zodat die daar rekening mee kunnen houden. Waterbeheerders doen hun uiterste best om de waterstand waar mogelijk te verhogen en de hinder voor de schippers zo beperkt mogelijk te houden. Continu wordt gemonitord of de beperkingen kunnen worden verminderd of opgeheven.

Verzilting 
Ondanks de regen, blijft er extra aandacht nodig voor verzilting. In het IJsselmeer is de zoutconcentratie licht gedaald door de genomen maatregelen. Zo zijn bij Kornwerderzand en Den Oever pompen geplaatst om overtollig verzilt water terug te pompen naar de Waddenzee en één keer per dag te spuien als het eb is.
 
Vistrek
Om zich voort te kunnen planten, moeten veel vissoorten kunnen trekken. Sommige soorten trekken tussen zoet en zout water. Bij obstakels als sluizen en gemalen, zijn vistrappen aanwezig die het mogelijk maken dat vissen ze kunnen passeren. Bij de Maas zijn alle vistrappen nu open. Bij de Afsluitdijk wordt er visvriendelijk gespuid.
 
Jan Schrijver; bron gegevens ministerie Infrastructuur en Waterstaat, afbeelding KNMI (droogtemonitor per 6-9-2018, 12.10 uur)
Geplaatst op 06-09-2018

< VorigeVolgende >


Share on: