Ondertekening akkoord klimaatbestendig Nederland

Op dinsdag 20 november tekent minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) samen met gemeenten, waterschappen en provincies het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie. Met dit akkoord zetten de gezamenlijke overheden de afspraken op papier die nodig zijn om Nederland in de toekomst weerbaarder te maken tegen wateroverlast, extreme buien en droogte als gevolg van het veranderende klimaat.

Foto: Minister Cora van Nieuwenhuizen​

Om de steeds merkbaardere gevolgen van klimaatverandering op te vangen spreken de gemeenten, provincies en waterschappen met dit akkoord af om sneller maatregelen te nemen. Dit zijn onder meer waterbergingen in steden en op het platteland, naast bijvoorbeeld  vergroening van de binnensteden om extreme buien beter te kunnen opvangen.

 
Bij de ondertekening maken de tekenende partijen ook de forse bedragen bekend van meerdere honderden miljoenen euro’s die zij komende jaren gaan investeren in deze maatregelen.
 
Op een groene daktuin in Rotterdam wordt het akkoord ondertekend door:
Minister Cora van Nieuwenhuizen
Ed Anker (wethouder Zwolle, namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten)
Hans Oosters (voorzitter van de Unie van Waterschappen)
Ben de Reu (gedeputeerde provincie Zeeland, namens het Interprovinciaal Overleg)
 
Margret Wallaard; bron gegevens Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (kerndepartement) foto; Hugo de Vries
Geplaatst op 19-11-2018


Share on: