Scheuren in huizen als gevolg van droogte en klimaatverandering

Ingenieursadviesbureau Sweco doet onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering voor onder meer woningen. Het bureau geeft aan dat er zo’n 750.000 tot 1 miljoen woningen in kwetsbare gebieden op funderingen rusten die last kunnen krijgen van een lage grondwaterstand. Want door het extreem lage grondwater als gevolg van de enorm droge zomer zijn veel huizen aan het verzakken en het scheuren.

Zo zijn er talloze gevallen bekend van huizen die ineens grote scheuren vertonen. Vooral bij huizen die niet met palen, maar rechtstreeks op de ondergrond zijn gefundeerd. 

Slappe klei, zandlagen, of er bomen in de buurt staan, alles is van invloed. Door verzakkingen, veroorzaakt door inklinkende, uitgedroogde kleilagen, kunnen wanden scheuren. Ook de manier waarop huizen gebouwd zijn speelt mee. Veel constructies kunnen een geleidelijke verzakking best aan. Maar als er dan bijvoorbeeld jaren later in de buurt geheid wordt, als een gewichtsverandering plaatsvindt door een verbouwing of er rijdt zwaar verkeer langs, dan kunnen er alsnog scheuren ontstaan.
Gemeenten kunnen de grondwaterstand rond huizen die dreigen te verzakken beïnvloeden, bijvoorbeeld door een infiltratieriool aan te leggen, waarbij via buizen water in de grond ingebracht wordt. Dat houdt de grondwaterstand redelijk stabiel. Iets wat op veel plekken goed lijkt te werken. 

Gemeenten krijgen steeds vaker klachten over scheuren in huizen door droogte. Er is een fonds, gevormd door Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek, waar burgers kunnen aankloppen voor een lening. Daar zijn tot nu toe nog maar drie gemeenten bij aangesloten. Om meer gemeenten te laten aansluiten zullen de regels van het fonds worden veranderd, zodat het risico voor gemeenten minder wordt. 
Cindy van der Helm
Geplaatst op 06-11-2018


Share on: