CDFD zoekt nieuw lid voor PE-commissie

Vanwege het aflopen van de benoemingstermijn van één van de leden van de PE-Commissie van het CDFD ontstaat per 1 januari 2019 een vacature.

De PE-commissie beoordeelt of ontwikkelingen juist zijn geselecteerd en adviseert het CDFD over het opnemen van ontwikkelingen in de initiële en PE-examens. De commissie wordt ondersteund door een secretaris vanuit het stafbureau van het CDFD.


Specifieke eisen
Gezien de huidige samenstelling van de PE-commissie wordt gezocht naar een lid dat ontwikkelingen kan beoordelen vanuit de praktijk van de adviseur. Het nieuwe lid beschikt over de volgende eigenschappen en competenties:

  • WO/HBO werk- en/of denkniveau;
  • Minimaal 10 jaar praktijkervaring  in de financiële dienstverlening;
  • Tenminste drie beroepskwalificaties/Wft-diploma’s;
  • Werkzaam als financieel adviseur;
  • In staat om dwarsverbanden tussen de verschillende beroepskwalificaties te leggen;
  • In staat om verbanden te leggen tussen vakinhoud en adviespraktijk.


Tijdsbeslag en vergoeding
De PE-Commissie komt gemiddeld vier tot zes keer per jaar bijeen. Voor het bijwonen van de bijeenkomsten ontvangt een lid vacatiegeld en reiskostenvergoeding. De benoemingstermijn voor de PE-commissie bedraagt drie jaar.


Meer informatie
Voor meer informatie mailt u naar mevrouw M. Meijer (m.meijer@cdfd.nl).


Procedure
Uw brief met een motivatie en met curriculum vitae ontvangt het CDFD graag per mail uiterlijk 15 januari 2019 op m.meijer@cdfd.nl.

Het streven is de sollicitatieprocedure uiterlijk 15 februari a.s. af te ronden.

 

Geplaatst op 20-12-2018


Share on: