Adfiz positief gestemd over vervolgstappen provisieverbod door minister Hoekstra

Vandaag heeft minister Hoekstra de Kamer geïnformeerd over de concrete vervolgstappen naar aanleiding van de evaluatie van het provisieverbod. In zijn voorgestelde maatregelen vindt hij wat Adfiz betreft de juiste balans tussen wensen uit de Kamer en de argumenten uit de sector. Eindelijk klinkt er erkenning voor het verschil tussen verkoop en advies.

Ook de gekozen richting om inzicht in provisie toegankelijker te maken is evenwichtig en verstandig, met nadrukkelijke aandacht voor het gelijke speelveld. We praten graag verder met ministerie en AFM over de nadere uitwerking.

Erkenning verschil advies en verkoop
De Kamer heeft vorig jaar gevraagd om de haalbaarheid te onderzoeken van een marktbrede vergelijking als uitgangspunt voor onafhankelijk advies. Wij hebben er steeds op gewezen dat het verschil tussen advies en verkoop voor een klant van groter belang is dan een norm voor de mate van onafhankelijkheid. De minister concludeert nu dat marktbrede vergelijking onwerkbaar en onnodig belastend is en ziet daarom af van die eis. Wel ziet hij het belang ervan in om het onderscheid duidelijk te markeren tussen verkoop (advies van een medewerker van een bank of verzekeraar) en zelfstandig en onafhankelijk advies. Daarmee maakt hij een belangrijke stap naar meer rolduidelijkheid voor de klant. 
 
Provisietransparantie
Ook ten aanzien van provisietransparantie zien we dat de minister het vraagstuk evenwichtig en verstandig aanvliegt. Met provisietransparantie wordt geen werkelijk probleem geadresseerd, en daarom past de afgewogen aanpak van de minister. Adfiz heeft eerder aangegeven te willen praten als het erom gaat inzicht in provisies te verbeteren voor consumenten die hierin geïnteresseerd zijn, op voorwaarde dat transparantie én daadwerkelijk in het belang van de klant is 
én de marktverhoudingen niet verstoort. Die randvoorwaarden zien we duidelijk in de brief van de minister en dus gaan we dat gesprek verder aan.
 
Gelijk speelveld
Als het gaat om gelijk speelveld kijkt de minister terecht verder dan het vraagstuk van transparantie. Andere domeinen waarop adviseurs een ongelijk speelveld constateren hebben de aandacht van de minister. Zo agendeert hij het ongelijke speelveld bij pensioenadvies, de mankementen van de kennis- en ervaringstoets bij execution-only, ongelijke vakbekwaamheidseisen bij geautomatiseerd advies en de post-contractuele zorgplicht, waar de aanbieder deze nog mag vergoeden uit de productprijs, terwijl zelfstandig adviseurs hier een aparte fee voor moeten rekenen.
Adfiz prijst de zorgvuldigheid die de minister betracht, zodat, in zijn woorden “zeker is dat de verandering in de gewenste richting blijft gaan en de klant daadwerkelijk ten goede komt.” Een goede basis om in goed overleg stappen vooruit te zetten als branche. 
 
Geplaatst op 16-01-2019

< Vorige


Share on: