Caland Advocaten maakt vliegende start

Vanuit een gedeelde ambitie hebben Robert van ’t Zelfde, Jitteke Blussé van Oud-Alblas, Richard van ’t Zelfde, Cherry Almeida en Daan Komen op 1 januari 2019 Caland Advocaten opgericht.

Met een Rotterdamse mentaliteit adviseren en procederen de specialisten van Caland Advocaten in zaken betreffende de haven en handel. 


Het nieuwe kantoor beperkt zich niet tot de civielrechtelijke kant van de maritieme en commerciële (internationale) handelspraktijk, maar strekt zich ook uit tot de bestuursrechtelijke kant daarvan. 


Niet alleen voor traditionele ‘natte’ zaken, handelsdisputen en gerelateerde verzekeringskwesties, maar ook voor vergunningen en milieuvraagstukken kunnen de cliënten bij Caland Advocaten terecht. Verder ook met overheidsrechtelijke vraagstukken die spelen in en rondom de haven. 


De wens om de partijen die binnen de sector opereren zo goed en breed mogelijk van dienst te zijn, heeft de advocaten van Caland Advocaten bij elkaar gebracht. De ambitie om hun kennis, netwerken en praktijken te combineren heeft vervolgens geleid tot de oprichting van Caland Advocaten. 


Voor meer informatie over het kantoor, de advocaten en hun specialismen wordt verwezen naar de website www.caland.nl.

Geplaatst op 29-01-2019

< VorigeVolgende >


Share on: