Ondanks stijgende lonen profiteert werknemer nauwelijks

De cao-lonen zijn in 2018 gestegen met 2,1 procent. Dat is de grootste stijging na 2009. De ontwikkeling van de consumentenprijzen in 2018 is nog niet bekend. Over de eerste elf maanden van 2018 was de stijging 1,7 procent. Dit meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers.

In 2009, het eerste volle crisisjaar, lag de cao-loonstijging aanzienlijk hoger (2,8 procent). Dat geldt nog sterker voor 2008, een jaar dat wat betreft krapte op de arbeidsmarkt vergelijkbaar is met 2018. In 2008 stegen de lonen met 3,3 procent. In beide jaren was het verschil tussen de stijging van de cao-lonen en de stijging van de consumentenprijzen ook groter dan in 2018.

De contractuele loonkosten (cao-lonen en werkgeverspremies) stegen met 2,5 procent in 2018. Sinds begin 2016 stijgen de contractuele loonkosten weer harder dan de cao-lonen.

In het laatste kwartaal van 2018 stegen de cao-lonen met 2,3 procent. Dat is de grootste kwartaalstijging van het afgelopen jaar. Sinds de tweede helft van 2017 is de stijging vrijwel elk kwartaal hoger geweest dan in het kwartaal daarvoor.
Het voorlopige cijfer over 2018 is gebaseerd op 95 procent van de cao’s waaruit de statistiek is opgebouwd.

De werkende ziet dit jaar het nettoloon weleenswaar stijgen, echter betekent dit niet dat de koopkracht daarmee stijgt. Door de BTW verhoging van 6% naar 9%, de stijging van de energiekosten en ziektekosten zal bijna de hele loonstijging opgaan aan extra uitgaven.
Geplaatst op 03-01-2019

< VorigeVolgende >


Share on: