POSITIEVE MARKTONTWIKKELING INTERMEDIAIR

De Adfiz Nieuwjaarspeiling toont opnieuw omzetgroei in de breedte. Ook de verwachtingen voor het komende jaar zijn positief. Zowel de zakelijke als de particuliere omzet en klantenaantallen groeien. Uitbreiding van de adviesrol krijgt in 2019 veel prioriteit. De jaarlijkse peiling geeft inzicht in de bedrijfseconomische ontwikkelingen bij de leden van Adfiz. In dit bericht de belangrijkste resultaten. Daarmee kun je de ontwikkeling binnen jouw kantoor vergelijken met die van andere Adfiz-leden.


Bij de meeste Adfiz-leden heeft 2018 geleverd wat ze vorig jaar verwachtten. In de nieuwjaarspeiling van 2018 gaf 68% aan een omzetstijging te verwachten. Een jaar later is bij 70% de omzet ook daadwerkelijk gestegen (9% rapporteert een daling, 21% blijft gelijk). De omzet stijgt over de volle breedte van het bedrijf, waarbij met name de zakelijke markt bij de meeste kantoren (81%) voor stijgende omzet zorgt. Maar ook de particuliere markt, die goed is voor gemiddeld 43% van de omzet, zit bij een ruime meerderheid in de lift. De meeste verandering is te zien in de omzet bij hypotheken.


De omzetverwachtingen voor 2019 zijn opnieuw positief. 74% van de respondenten verwacht dat de omzet in 2019 zal stijgen. Ook komend jaar is de zakelijke markt de grootste drijver van de verwachte omzetgroei.


Klanten  
Als één van de top 3-prioriteiten voor 2019 geven leden aan groei in de zakelijke markt. Dit vertaalt zich ook in de verwachting bij 70% van de leden dat het aantal zakelijke klanten in 2019 zal groeien. Bij particuliere klanten is dat 50%.  


Prioriteiten  
Aan de respondenten is gevraagd om hun prioriteiten voor 2019 aan te geven. De top 3-prioriteiten ziet er als volgt uit: 

  1. Actief beheer portefeuille
  2. Groei in zakelijke markt
  3. Uitbreiding adviesrol richting financiële planning

Een samenvatting van de resultaten vind je in deze infographic

Alle uitkomsten zijn gebundeld in deze rapportage

Geplaatst op 30-01-2019

< VorigeVolgende >


Share on: