Succesvolle VNAB Nieuwjaarsreceptie in de Werkspoorkathedraal in Utrecht

De VNAB heeft dit jaar de drukbezochte nieuwjaarsreceptie gehouden in de Werkspoorkathedraal in Utrecht. Bijna negenhonderd vakgenoten uit de verzekerings- en co-assurantiebranche, advocaten en experts proostten samen op het nieuwe jaar.

VNAB-directeur Wim Span hield rond vijf uur een nieuwjaarsrede en blikte kort terug op het afgelopen jaar waarin twee belangrijke trajecten zijn afgerond: het herijken van de strategie van de VNAB en het aanpassen van de verenigingsstructuur en de governance aan de huidige standaarden. Bij beide trajecten waren de leden actief betrokken en deze trajecten konden dan ook niet worden afgerond zonder hun actieve bijdrage.

Wim Span benadrukte dat de VNAB ook in 2019 het middelpunt van de zakelijke schademarkt zal zijn. Ondersteuning zal worden geboden met bijvoorbeeld het Sanctiepl@tform, de vakbekwaamheidstool en het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum, maar ook met een nieuw ontwikkeld objectensysteem.

Tot slot hief hij het glas en bracht een toost uit op een succesvol jaar, zowel zakelijk als privé. 

Op de bijeenkomst werd weer de systematiek gehanteerd van verschillende kleuren ballonnen die aangaven van welke branche men daar collega's kan verwachten.

De stemming was zoals ieder jaar wederom goed, want ruim na het beoogde eindtijdstip waren er nog flink wat mensen aanwezig.
VNAB-directeur Wim Span was verheugd te kunnen constateren dat onder de bijna 900 aanwezigen ook een groter aantal jongere medewerkers aanwezig waren. Kortom, de beurswereld leeft volop en dit blijkt ook onder de jeugd.

Bekijk hier de foto's van de Nieuwjaarsreceptie :Vnab-nieuwjaarsreceptie-2019

Geplaatst op 10-01-2019

< VorigeVolgende >


Share on: