Aplaza en Verne nieuwe deelnemers Stichting Contactgroep Automatisering

Aplaza en Verne Business Excellence hebben zich per 1 januari 2019 aangesloten bij de Stichting Contactgroep Automatisering. Bij de Stichting zijn nu 18 ondernemingen aangesloten. Samen hebben deze een marktbereik van meer dan 90% van de financieel adviseurs.


Stichting Contactgroep Automatisering
De Stichting Contactgroep Automatisering is in 2016 opgericht. Het doel van de Stichting is tweeledig. Enerzijds treedt de Stichting op als platform voor stakeholders die overleg willen voeren met ondernemingen die softwareapplicaties leveren aan financieel adviseurs, anderzijds wil de Stichting financieel adviseurs inspireren om zich tijdig bewust te zijn van de gevolgen voor de eigen bedrijfsvoering van de snelle digitale ontwikkelingen in de financiële sector. 
 
Aplaza  
Aplaza koppelt softwaresystemen van inmiddels meer dan 1.350 financieel advieskantoren met de extranetten van verzekeraars en serviceproviders, waardoor het dubbel invoeren van gegevens en diverse tijdrovende administratieve handelingen tot het verleden behoort. Hierdoor zijn alle klantgegevens altijd up-to-date. Fred Lingg, directeur en oprichter van Aplaza: “De missie van Aplaza is ‘verbinden’ van softwaresystemen en data te transporteren en op de juiste plaats in de systemen te plaatsen, waardoor extra handelingen overbodig zijn. Daarnaast zal de aangeleverde data waarde toevoegen voor commerciële activiteiten.
 
Verne Business Excellence
Verne Business Excellence is een jong en dynamisch bedrijf gevestigd in Culemborg dat unieke en vooruitstrevende Software as a Service, SaaS-oplossingen biedt voor de verzekeringsbranche.

Michael Mackaaij, zelf tot voor kort financieel adviseur en directeur van Verne Business Excellence: “In de periode tot 2016 zien wij dat er veel aandacht en geld gegaan is naar het directe kanaal. Sinds 2016 zien wij een toegenomen belangstelling voor de rol van de adviseur. Verzekeraars, zoals bijvoorbeeld NH1816, die van oudsher in samenwerking met adviseurs werken, laten uitstekende financiële resultaten zien, gekoppeld aan een zeer hoge klantwaardering. Intermediaire distributie komt daarmee nadrukkelijker op de radar. Qua automatisering is er voor de adviseurs echter nog veel te winnen. Met name het administratief ontzorgen van adviseurs door verzekeraars en serviceproviders gaat een steeds bepalender factor worden bij de keuze van adviseurs met wie ze zaken doen.

Verne Business Excellence richt zich op deze ontwikkeling en helpt de branche om de slag te maken naar ondernemingen met hoogwaardige adviescapaciteiten.”
 
Data exchange cruciaal
“Met de technologische ontwikkelingen waar we nu mee te maken hebben wordt data exchange cruciaal, aldus Leon van Vliet, voorzitter van de Stichting Contactgroep Automatisering. Meerdere softwareleveranciers zullen eigen toepassingen blijven ontwikkelen. Wat daarbij steeds belangrijker wordt is dat al die systemen zonder belemmeringen data kunnen uitwisselen. Vergelijk het met het boeken van een hotel. We hebben veel verschillende hotels en aanbieders van kamers, maar wanneer ik de laatste kamer boek, kan ik er door slimme data-uitwisseling toch op rekenen dat hij niet elders nog 3 keer is geboekt. Als softwareleveranciers moeten we op veel zaken willen concurreren, maar zeker niet op uitwisselbaarheid van data. Daar is de financiële dienstverlening niet bij gebaat.

Als Stichting Contactgroep Automatisering is het bevorderen van een ecosysteem waarbinnen data exchange een gemeengoed is cruciaal. Wij vinden het daarbij belangrijk dat alle organisaties die zich bezighouden met data-uitwisseling en/of standaardisatie, daarvan samen optrekken bij het ontwikkelen en implementeren van een uniforme norm.
 
Geplaatst op 21-02-2019


Share on: