Brancheregister brengt de schademarkt in beeld

In ons brancheregister vindt u alle bedrijven die er toe doen in de schademarkt. Deze week ELBERG GROEP te NIJMEGEN in beeld.

De Elberg Groep B.V. is een onafhankelijke landelijk werkende expertise- en taxatieorganisatie met ruime ervaring op het gebied van o.a. schade-expertises, taxaties, inspecties, vooropnames en deskundigenrapportages. Aandacht voor de klant, onafhankelijkheid en kwaliteit staan hoog in het vaandel.

De deskundigen zijn bovengemiddeld gekwalificeerd om bij welke calamiteit dan ook de verantwoorde en juiste maatregelen te treffen en complicaties scherp te indiceren.

Met goed geoutilleerde kantoren in Nijmegen en Maastricht, alsmede de regionale spreiding van de woonplaatsen van aan het bureau verbonden deskundigen, bieden zij een 24-uurs landelijke dekking voor de activiteiten. Voor schades met een spoedeisend karakter is Elberg Groep buiten de normale kantooruren via directe verbindingen bereikbaar onder de gebruikelijke kantoortelefoonnummers.

Door goede communicatie met opdrachtgevers en korte lijnen is Elberg Groep in staat maatwerk in expertises en taxaties te leveren en dit met behoud van eigen identiteit.

Daarnaast verrichten diverse deskundigen sinds het eerste uur van de Stichting Salvage werkzaamheden als salvage-coördinator in diverse regio's.

Elberg Groep b.v.: https://schade-magazine.nl/almanak/elberg-groep-bv/1442


De NAW-gegevens en het telefoonnummer in ons Brancheregister zijn gratis. Ontbreken uw bedrijfsgevens in het Brancheregister of wilt u uw bedrijfsgegevens erin verder uitbreiden met een link + logo + specialisaties, neem dan contact op met EMG b.v 040-8428716 of stuur een mail naar info@schade-magazine.nl

EMG b.v.
Geplaatst op 09-02-2019


Share on: