Nederland telt 1 miljoen lease-auto’s

Nederland telde eind 2018 het recordaantal van één miljoen lease-auto’s. Zowel zakelijk, maar inmiddels ook 150.000 consumenten kiezen voor het gemak van zorgeloze mobiliteit zonder zelf een auto te hoeven bezitten. Die trend lijkt niet meer te stuiten en aangezien het nieuwe auto’s betreft, zijn deze schoner, zuiniger en veiliger dan wat er gemiddeld in Nederland rondrijdt.

Het lijkt tegenstrijdig, maar met een toenemend aantal lease-auto’s wordt dus een bijdrage geleverd aan de vergroening en het veiliger maken van de automobiliteit in Nederland.

Lease-auto’s lagere CO2-uitstoot
Een gemiddelde nieuwe lease-auto’s levert per kilometer zo’n 6% minder CO2-uitstoot dan de rest van Nederland. Ten opzichte van auto’s in eigendom van bedrijven is dat zelfs 15% minder. Private lease heeft nog een bijkomend gunstige invloed op de gemiddelde CO2-uitstoot van het Nederlandse wagenpark. Renate Hemerik, directeur VNA, verklaart: “Het is simpel, veel consumenten kiezen voor een private lease-auto en stappen daarmee uit een vaak oudere privéauto. Als je bedenkt dat de gemiddelde privéauto ruim 10 jaar oud is en men bij private lease in een nieuwe auto gaat rijden, dan is dat directe winst voor de CO2-uitstoot. Naast het feit dat nieuwe auto’s zuiniger rijden, zijn er gemiddeld ook meer veiligheidsopties. En dat is weer goed voor de verkeersveiligheid en de doelstelling van het kabinet om het aantal verkeersslachtoffers in Nederland terug te dringen.”
 
Groei in alle segmenten
In alle segmenten, dus zowel zakelijk als particulier is de groei van het aantal lease-auto’s in 2018 fors doorgezet. De groei is het grootst binnen het segment private lease, daar is ten opzichte van 2017 een groei van 45,6% gerealiseerd. Maar ook het aandeel zakelijk personenauto’s groeit met 13% en bestelauto’s met 10%. Van alle nieuw verkochte auto’s in 2018 is circa 53% een lease-auto en bij bestelwagens ligt dit percentage op circa 50%.
 
Volgende stap in mobiliteit
De volgende stap die leasemaatschappijen zetten, is invulling geven aan brede, geïntegreerde mobiliteit. Een reiziger moet afhankelijk van locatie, tijdstip, bestemming en doel makkelijk, afwisselend gebruik kunnen maken van diverse vormen van mobiliteit. Van (deel)auto’s, fiets, OV, maar ook van mobiliteitsabonnementen. De leasesector is in de opmaat naar een breed aanbod van geïntegreerde mobiliteit, wat aansluit op de behoefte van de mobilist, zowel zakelijk als particulier. We willen de mobilist keuze en vrijheid geven, waarbij hij goed geïnformeerd een keuze kan maken, de mobiliteit wordt geregeld en dit veilig kan worden afgerekend. Hemerik sluit af: “Als we dat kunnen realiseren, dan hebben we een fantastisch product dat antwoord geeft op een aantal grote vraagstukken zoals bereikbaarheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid en wat ook goed is voor de Nederlandse economische ontwikkeling.” 
  
Meer details en diepgaande analyse van het leasewagenpark worden eind van de volgende maand verwacht.
 
 
Geplaatst op 15-02-2019


Share on: