Principeakkoord sociaal plan Klaverblad Verzekeringen

De vakbonden en Klaverblad Verzekeringen hebben een principeakkoord bereikt over een sociaal plan. Dit sociaal plan vangt de gevolgen op voor de medewerkers die hun baan verliezen als gevolg van de eerder aangekondigde reorganisatie. Deze reorganisatie treft ongeveer een kwart van de medewerkers en is nodig om als zelfstandige, toekomstbestendige verzekeraar te kunnen focussen op de klantwens en gezonde groei.

Foto: Peter Paul Barth, algemeen directeur

Na constructief overleg zijn FNV, CNV Vakmensen, De Unie en Klaverblad Verzekeringen gekomen tot een sociaal plan met een looptijd van drie jaar. Dit wordt door de vakbonden met een positief advies ter goedkeuring voorgelegd aan de leden. Medewerkers van Klaverblad Verzekeringen zijn inmiddels geïnformeerd over de inhoud van het akkoord.
 
In het sociaal plan is opgenomen dat een medewerker die het risico loopt om boventallig te worden, in een vroeg stadium gebruik kan maken van voorzieningen in het kader van loopbaanbegeleiding. Hierbij wordt zowel naar interne als externe mogelijkheden gekeken. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk gedwongen ontslagen te voorkomen.
 
Voor medewerkers die boventallig worden is extra budget voor loopbaanbegeleiding beschikbaar, dat zij tijdens de herplaatsingsperiode van twee tot acht maanden kunnen inzetten. Bij gedwongen vertrek voorziet het sociaal plan daarnaast in een marktconforme ontslagvergoeding. Peter Paul Barth, algemeen directeur: “In het sociaal plan staat het belang van onze medewerkers voorop. 
We helpen onze medewerkers verder in hun loopbaan, ook als dat niet meer bij Klaverblad kan.”
Geplaatst op 21-02-2019


Share on: