Uitspraak inzake schade als gevolg van lekkage

De geschillencommisie heeft een uitspraak gedaan inzake een lekkage bij waterschade. De betreffende consument had tot en met maart 2014 een opstalverzekering bij Verzekerings Combinatie Nederland B.V. (VCN). In 2013 had hij ten gevolge van lekkage een waterschade in de slaapkamer en woonkamer van zijn woning, waarvoor hij een beroep op de verzekering deed.

VCN verzocht de consument daarna een lekdetectiebedrijf in te schakelen en een rapport over de oorzaak van de lekkage op te vragen. Uit het lekdetectierapport bleek dat de gevelkolom van de woning vocht doorliet.  VCN heeft vervolgens een expert ingeschakeld, die de omvang van de schade heeft gerapporteerd.

De schademelding werd afgewezen met een beroep op twee dekkingsuitsluitingen: vochtdoorlating van muren en slijtage. De consument is in 2015 tot vervanging van de gevelkolom van de woning overgegaan. Daarna constateert de consument echter opnieuw waterschade op dezelfde plekken als in 2013. Hij meldt dit op de reeds beëindigde verzekering en claimt onder meer de kosten van de de waterschade uit 2013, vervangingskosten van rotte houten kozijnen en vervangingskosten van de gevelkolom. VCN  heeft hierop de expert ingeschakeld die eerder ook heeft gerapporteerd over de schadeomvang. Deze expert heeft geen fysieke inspectie verricht en de consument heeft de woning in 2016 verkocht en overgedragen aan een derde. Kort voor de levering van de woning heeft de consument een dakdekker naar het dak laten kijken, die heeft geconstateerd dat de dakbedekking tenminste vier maanden los lag.

De Commissie komt tot het oordeel dat VCN uiteindelijk onvoldoende heeft bewezen dat de waterschade uit 2013 het gevolg is van vochtdoorlating van de gevelkolom en slijtage. De waterschade uit 2013 komt daarom alsnog voor vergoeding in aanmerking. De overige schades deden zich pas na beëindiging van de verzekering voor. VCN kan geen verwijt worden gemaakt voor de eventuele fout van het lekdetectiebedrijf in het aanwijzen van de schadeoorzaak omdat dit bedrijf door de consument is ingeschakeld. De vordering wordt gedeeltelijk toegewezen. 
Bron gegevens: Kifid
Geplaatst op 09-02-2019


Share on: