Zelfrijdende auto: kwart Nederlanders houdt stuur liever in eigen hand

Steeds meer autofabrikanten werken aan de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s en de volledig autonome auto op de weg lijkt in de nabije toekomst waarheid te worden. Online verzekeraar Allsecur, onderdeel van Allianz, onderzocht hoe Nederlandse automobilisten denken over de zelfrijdende auto.

Zo blijkt dat 39 procent van de Nederlanders negatief tegenover deze innovatie staat, terwijl 29 procent hier positief over denkt. Voornaamste reden voor deze afkeurende mening is dat 23 procent liever zelf rijdt dan dat zij de controle uit handen geven.
 

Veiligheid voorop
Er bestaat veel discussie over de voor- en nadelen van de zelfrijdende auto en het blijkt dat de meningen nog erg verdeeld zijn in Nederland. Zo zegt driekwart (78%) van de Nederlanders die hier positief tegenover staan vooral de extra veiligheid en de afname van het aantal ongelukken te waarderen. Ook de kortere reistijd door het voorkomen van files (52%) wordt als pluspunt genoemd, evenals het zuiniger rijden (31%). Aan de andere kant zegt ruim de helft (58%) van de Nederlanders die hier negatief tegenover staan dat zij liever zelf rijden en de controle houden. Daarnaast twijfelen vooral vrouwen (49%) aan de veiligheid van de zelfrijdende auto, tegenover een derde (32%) van de mannen.

Eerst zien, dan geloven
De nuchtere Hollander wacht de ontwikkelingen graag rustig af. Zo zegt 37 procent van de Nederlanders die hier negatief tegenover staan dat zij eerst maar eens moeten zien of de zelfrijdende auto goed werkt. Toch heeft een derde (36%) vertrouwen dat de zelfrijdende auto de toekomst is. Vooral mannen (47%) zien de vooruitzichten rooskleurig in ten opzichte van vrouwen (26%). Ook op het gebied van vertrouwen in deze futuristische auto zijn vrouwen wat terughoudender: slechts twee procent van de vrouwen zou hier volledig op durven te vertrouwen, tegenover 12 procent van de mannen.

Verveling versus ontspanning achter het stuur
Niet meer sturen en meer tijd voor andere bezigheden klinkt ideaal. Een vijfde (20%) denkt dan ook dat autorijden hierdoor aangenamer wordt, waarbij opvalt dat meer mannen (24%) dan vrouwen (15%) dit vinden. Daartegenover staat dat 41 procent denkt dat zelfrijdende auto’s het autorijden saaier maken. Wat zouden Nederlandse automobilisten doen als zij niet meer hoeven te sturen? Dit is de top vijf bezigheden:

  • 59%  Radio of muziek luisteren
  • 33%  Kletsen met medepassagiers
  • 25%  Achteroverleunen en niets doen
  • 24%  Eten of drinken
  • 20%  Appen

Voorlopig liever gewone dan zelfrijdende auto
Op dit moment zou 10 procent van de Nederlanders een zelfrijdende auto boven een ‘gewone’ auto verkiezen, waarbij wederom de vrouwen (5%) hier minder open voor staan dan de mannen (16%). Niet verrassend dat vrouwen dan ook verwachten dat zij zichzelf pas over zo’n 22 jaar in een zelfrijdende auto zien rijden, terwijl mannen zich dit over gemiddeld 16 jaar wel kunnen voorstellen. Op de grote vraag wie zij verantwoordelijk achten bij een ongeluk met een zelfrijdende auto, zegt de helft (50%) dat dit bij de autofabrikant ligt, gevolgd door de gebruiker zelf (41%).

*Onderzoek uitgevoerd in samenwerking met Team Vier onder 1.019 respondenten, juni 2018.

Geplaatst op 19-02-2019


Share on: