Brexit-vermoeidheid

Momenteel lijdt men aan Brexit-vermoeidheid. In deze onzekere tijden heeft Van Ameyde problemen en onvoorziene gebeurtenissen geïdentificeerd die voortkomen uit het onbekende resultaat van de Brexit-onderhandelingen tussen de EU en de Britse regering.

Er zijn 3 mogelijk Brexit-uitkomsten:

  • Er is overeenstemming bereikt over een Brexit-deal tussen de EU en de Britse regering en de huidige regels en voorschriften zullen in de nabije toekomst niet worden gewijzigd;
  • De regering van het VK stelt voor, en de EU is het ermee eens, een verlenging van de tijd om verdere onderhandeling / realiteitscontroles mogelijk te maken;
  • Er is een "geen deal" Brexit en alle huidige EU-regels en voorschriften tussen de EU en het VK zijn niet meer geldig op 29/03/2019. Dit is een breed en chaotisch scenario waarvan we allemaal proberen de gevolgen te begrijpen en er moet van worden uitgegaan dat noch de EU, noch de Britse regering goed voorbereid zijn.


Concreet kan de volgende informatie in de motorverzekerings- en claimruimte nuttig voor u zijn:

Green Card (Internal Regulations) Claims. 
De huidige regelingen blijven van kracht omdat het Green Card-systeem niet wordt beheerd door een enkele entiteit zoals de EU. Het Green Card-systeem is onderbouwd met bilaterale overeenkomsten tussen de bureaus van motorverzekeraars van de deelnemende landen.

Met betrekking tot voertuigen die in en uit het VK worden gereden betekent dit het volgende:

  • Verzekeraars zullen (vermoedelijk op verzoek) Green Cards moeten verstrekken aan hun polishouders om te voldoen aan de wettelijke criteria voor grenscontroles op verzekeringen (houd er rekening mee dat Van Ameyde advies kan geven over Green Cards en wettelijke verplichtingen en dat handelsorganisaties zoals Autoverzekeraarsbureaus, beschikbaar zijn om u te helpen);
  • Voertuigbestuurders kunnen worden gevraagd om geldige rijbewijzen en / of voertuigregistratiedocumenten te tonen bij grensposten EU / UK;
Claims onder de EU-motorrichtlijn.
De richtlijn zal ophouden met werken tussen de EU / EER-staten en het VK met ingang van 23.00 uur op 29/03/2019.

 

Het lijkt redelijk te verwachten dat bestaande (open) vorderingen volgens de bepalingen van de richtlijn zullen worden afgebouwd, maar daarvoor bestaat geen garantie of juridische precedent. U, of Van Ameyde, kan door respectievelijke Bureaus of toezichthouders op de hoogte worden gebracht van wijzigingen, maar het is waarschijnlijker dat argumenten voor rechtspraak en handhaving aan de rechtbanken zullen worden overgelaten.

 

Er kunnen geen nieuwe ongevallen en / of claims worden geregistreerd met ingang van 23.00 uur op 29/03/2019 en alle grensoverschrijdende schadebehandelingskwesties zullen terugkeren naar het Green Card-systeem of de regels van de jurisdictie van elke staat. Dit betekent dat eisers kunnen worden aangespoord om vorderingen in te stellen en te procederen in de staten waar ongevallen plaatsvinden, afhankelijk van de handhaving van schadevergoedingswetten van afzonderlijke staten.

 

Van Ameyde zal de Brexit-situatie op de voet blijven volgen en beschikbaar zijn om pragmatische hulp te bieden voor de verzekeringsmarkt met betrekking tot grensoverschrijdende claims in het geval van een "no deal" Brexit.

Geplaatst op 14-03-2019


Share on: