Cyberverzekeringen 14 procent gestegen in het Verenigd Koninkrijk

In 2018 stegen de cyberverzekeringen met 14 procent bij MKB-bedrijven in het Verenigd Koninkrijk. Toch is de markt verre van verzadigd, met een verwachte groei in de komende jaren. Dit volgens GlobalData, een toonaangevend bedrijf op het gebied van gegevens en analyses.

In de nieuwste analyse over cyberverzekeringen staat dat de wereldwijde markt voor cyberverzekeringen klaar is voor een aanzienlijke groei. De Amerikaanse markt voor cyberverzekeringen is al veel meer ontwikkeld dan zijn Europese tegenhanger qua omvang en kan worden gezien als een indicator van het volledige potentieel op de Europese markt.
 

Daniel Pearce, Insurance Analyst bij GlobalData, licht toe: "Een combinatie van spraakmakende cyberincidenten en strengere regels voor gegevensbescherming hebben ertoe bijgedragen dat wereldwijd meer gebruik wordt gemaakt van cyberverzekeringen. Binnen het Verenigd Koninkrijk is het MKB een groeiende markt voor cyberverzekeringen. De huidige acceptatie van cyberverzekeringen is nog steeds relatief laag in vergelijking met andere commerciële verzekeringsproducten, maar de groei zal doorzetten, dit blijkt uit de groei van het aantal MKB-bedrijven met een stand-alone cyberverzekering in 2018 van 14 procent."

 

De verzekeringssector zal aanzienlijke last ondervinden nu de markt voor cyberverzekeringen wereldwijd groeit. De complexiteit en voortdurende evolutie van de risico's waarmee cyberverzekeringen worden geconfronteerd, maken het uiterst uitdagend om deze volledig te begrijpen en te verzachten. Als gevolg daarvan zullen partnerschappen met bedrijven buiten de verzekeringen, in het bijzonder cybersecurityproviders, van fundamenteel belang zijn om polishouders een passend dekkingsniveau te bieden.

 

Pearce besluit: "Het belangrijkste gebied waarin partnerschappen essentieel zullen blijken te zijn, is de claims omgeving. Door het niet effectief beheren van de gevolgen na een cyberincident zouden de bijbehorende kosten in een stroomversnelling kunnen raken. Partnerships met cyberbeveiligingsdeskundigen verminderen de kans op wanbeheer, waardoor de kosten voor zowel het getroffen bedrijf als de verzekeraar worden verlaagd."

Geplaatst op 12-03-2019


Share on: