De energietransitie is in volle gang

De energietransitie, de overgang van het gebruik van fossiele naar duurzame energiebronnen, is in volle gang. Helaas wordt er nog te weinig nagedacht over de gevolgen voor de veiligheid. “Schakel onze expertise op tijd in, zodat wij kunnen meedenken. De brandweer kan niet alles achteraf oplossen.” Die oproep werd gedaan tijdens de jaarlijkse Incidentonderzoeksdag in Arnhem.

Betrek brandweer vroegtijdig bij nieuwe ontwikkelingen
Het afgelopen jaar was er een stijging van het aantal branden dat wordt veroorzaakt door (het opladen van) lithium-ion batterijen. Ook waren er vaker branden in of op gebouwen met zonnepanelen. Een aantal recente casussen met deze nieuwe energiebronnen kwam aan bod tijdens de Incidentonderzoeksdag. Dagvoorzitter Anton Slofstra, voorzitter van de programmaraad Vakbekwaamheid en Kennis, concludeerde: “Het zit in de genen van de brandweer om alles te willen regelen. Maar bij de energietransitie is dit niet altijd mogelijk. De ontwikkelingen gaan razendsnel en we worden er vaak te laat bij betrokken. Dat is jammer, want als we op tijd zijn aangehaakt, kunnen we het verschil maken.”


Veiligheidsrisico’s hoog op de agenda
"We zien dat de energietransitie gepaard gaat met nieuwe veiligheidsrisico’s. Hoe moet je hier als brandweer mee omgaan qua incidentbestrijding en risicobeheersing? Voor sommige vraagstukken zijn er al handvatten, voor andere nog niet”, vertelde Ricardo Weewer, lector Brandweerkunde. “Onze grootste zorg is dat we op dit moment voor bepaalde scenario’s geen veilige werkwijze hebben voor de incidentbestrijding. Dit terwijl de maatschappij wel van ons verwacht dat we iets gaan doen. Een groot deel van het probleem moet met veiliger apparatuur en regelgeving worden opgelost. Van de brandweer kan niet verwacht worden dat ze het wel oplost als het fout gaat.”


Nils Rosmuller, lector Transportveiligheid: “Het is belangrijk om aan de gesprekstafels te zitten waar de grote lijnen van de energietoekomst van Nederland worden uitgezet. Zodat de veiligheidsrisico’s hoog op de agenda komen te staan. Inmiddels werken we in verschillende communities of practice en kennistafels samen met deskundigen van overheid, bedrijfsleven en branches aan het verzamelen en delen van kennis en ervaringen. Een veilige energietransitie is een randvoorwaarde om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te halen. Dat betekent bij zowel de risicobeheersing als de incidentbestrijding aandacht voor de veiligheidsrisico’s."


Meer informatie
Op de website van het IFV en op brandweer.nl is al veel informatie te vinden over de energietransitie en deze informatie wordt steeds bijgewerkt.


Het IFV heeft een loket ingericht voor vragen en suggesties over veiligheid en de energietransitie: vet@ifv.nl.

 
 
Geplaatst op 20-03-2019


Share on: