Goede opkomst maandelijkse borrel Kennedy van der Laan bij VNAB

Afgelopen maandag (4 maart 2019) vond de maandelijkse VNAB beursborrel plaats. Dit keer werd de borrel georganiseerd door Kennedy Van der Laan. Hoewel een deel van de markt zich ‘beneden de rivieren’ vermaakte met carnaval, was er een goede opkomst en dito sfeer. Het was dan ook een geslaagde borrel.

Foto: Kennedy van der laan, nieuwe adres Molenwerf 16 te Amsterdam

Tijdens de opening vertelden verschillende advocaten van Kennedy Van der Laan kort op welke terreinen zij - naast de traditionele dienstverlening van het kantoor aan de verzekeringsmarkt op diverse productlijnen - het afgelopen jaar actief zijn geweest of komend jaar zullen zijn.

Specifieke aandacht ging daarbij uit naar Product Recall, Regulatory, Privacy, de verzekerbaarheid van de notariële beroepsaansprakelijkheid en de (mogelijke impact van de) naderende Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM) voor ondermeer de D&O polis.

Tot slot wees Kennedy Van der Laan nog eens op de recente verhuizing naar hun nieuwe kantoorpand (zie foto).
Op 1 april is de officiële opening voor genodigden op het nieuwe adres in Amsterdam.
Geplaatst op 06-03-2019


Share on: