Nostimos roept minister Sander Dekker op tot instellen van Marktmeester Letselschade

Gisteren, 25 maart, heeft Nostimos Letselschadedeskundigen met belangstelling kennisgenomen van de uitzending van Radar en geeft een inhoudelijke reactie hierop.

Gert-Jan Mijnen, algemeen directeur van Nostimos Letselschadedeskundigen: “Wij herkennen het signaal dat sommige verzekeraars zich niet aan de GBL (Gedragscode Behandeling Letselschade) houden. Met name het niet nakomen van termijnen, gevolg van te weinig en onvoldoende opgeleid personeel, is een groot probleem en leidt tot een verharding van standpunten en vertraging van de behandeling.” 

Maatwerk voor een rechtvaardige vergoeding
Het door het Verbond van Verzekeraars geformuleerde wondermiddel van normeringen bij letselschade, bijvoorbeeld bij whiplashachtige klachten of medische fouten, is geen oplossing voor de bestaande problemen. Zelfs niet als een denkbeeldige oplossing. Het normeren van bedragen leidt niet per definitie tot het verkrijgen van een passende en rechtvaardige schadevergoeding. Het moet juist gaan om maatwerk wat leidt tot een zo concreet mogelijke en rechtvaardige vergoeding van de geleden schade. Zoals ook de rechter de schade zo concreet mogelijk begroot.
 
“Door een sjabloon van genormeerde bedragen op de schaderegeling te leggen, wordt geen oplossing voor het probleem gecreëerd, maar een probleem bovenop het oorspronkelijke probleem gelegd,” aldus Mijnen. “Hiermee lossen we niets op. In ieder geval zal de gang naar de rechter er niet minder door worden. Ook bij een op deze manier bepaalde schadevergoeding voor sommige ziektebeelden, zal er onvrede en onduidelijkheid ontstaan zowel bij slachtoffers als bij verzekeraars. Zeker gezien mogelijkheid om de schade concreet vast te stellen.”
 
Wet op affectieschade als voorbeeld
Voor de duidelijkheid: Nostimos is niet per definitie tegen (iedere vorm) van normering. De per 1 januari 2019 ingevoerde regeling voor vergoeding van affectieschade is ook in onze ogen een fraai voorbeeld van hoe subjectieve aspecten in de schaderegeling kunnen worden geobjectiveerd en gestroomlijnd. Dat ligt heel anders bij schadeposten die concreet kunnen worden berekend, zoals verlies aan arbeidsvermogen, zorgkosten en dergelijke.

Oproep tot instellen van ‘marktmeester in letselschade’
De suggestie van het CDA-kamerlid Van Toorenburg om te komen tot een stelsel van sancties, kan op instemming van Mijnen rekenen. Nostimos vindt dit een veel betere manier om de problemen op te lossen. Mijnen roept de Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, op om haast te maken met het instellen van een ‘marktmeester in de letselschade’ (vergelijkbaar met de ACM, -Autoriteit Consument en Markt-).
 
Deze autoriteit moet toezien op het naleven van de door de branche afgesproken gedragscodes en regelingen. Als deze niet worden nagekomen moet de marktmeester handhaven en zo nodig sancties opleggen.

Het instellen van een dergelijke autoriteit in de letselschade zal niet alleen zorgen voor het feit dat partijen gemaakte afspraken nakomen, maar er ook toe leiden dat ‘cowboygedrag’ bij belangenbehartigers wordt tegengegaan.
Bescherming van de beroepsgroep registerexperts personenschade gaat hiermee gepaard. Het NIVRE (Nederlands Instituut Van Register Experts) bewaakt de voortdurende kwaliteit van de in het Register opgenomen Register-Experts personenschade. Nostimos onderschrijft dat.   
Geplaatst op 26-03-2019


Share on: