Topdrukte voor Stichting Salvage bij eerste storm in 2019

Stichting Salvage is het afgelopen weekend naar 37 stormschades uitgerukt. De storm beperkte zich vooral tot de zuidelijke provincies.

Veel in kort tijdsbestek
De eerste 7 meldingen kwamen zaterdag 7 maart aan het einde van de middag binnen. De storm trof daarbij vooral het midden van het land. Op zondag kwam de eerste melding om 12.30 uur binnen. De piek lag tussen 15.30 en 18.00 uur toen vooral de provincies Zeeland en Brabant getroffen werden door stormachtige wind. Ook in Limburg waren er 9 meldingen. Na 21.40 uur is er geen stormmelding meer ontvangen. Als gevolg van de storm waren er ook een aantal meldingen met waterschade.

Omvang
De schades betreffen vooral particuliere woningen, 32 in totaal. Daarnaast werden 2 bedrijven en 3 schuren getroffen. In twee gevallen kwam daar asbest bij vrij. Over de omvang zelf is nog weinig te zeggen. In bijna alle gevallen waarvoor Salvage uitrukte, ging het om omgevallen bomen die op daken terecht zijn gekomen en daken die van woningen zijn gewaaid.  
 

Telefoon roodgloeiend
In de Salvage alarmcentrale werd met volle kracht gewerkt om alle meldingen uit te zetten en te begeleiden. De Salvagecoördinatoren hadden hun handen vol aan de hulpverlening met soms meerdere meldingen opeenvolgend. De reguliere bezetting is uitgebreid met extra coördinatoren die zich vaak, heel spontaan, al meldden om diensten te verlenen. Daadkrachtig optreden was daarmee gewaarborgd. 

Geplaatst op 11-03-2019


Share on: