Virtual Reality-lespakket tegen cyberpesten

Vandaag is het nieuwe gratis Virtual Reality-lespakket ‘Doe iets!’ gelanceerd door het Consortium tegen Cyberpesten; een samenwerkingsverband van organisaties die zich inzetten voor sociale en digitale veiligheid. Dit lespakket vergroot het bewustzijn van de impact van cyberpesten; een groeiend probleem onder jongeren.

De VR-film laat leerlingen realistisch ervaren wat online pesten met iemand doet. Het Consortium tegen Cyberpesten vervult met het lesmateriaal de behoefte om dit groeiende probleem aan te pakken en bespreekbaar te maken op scholen.
 

Grote impact
Jongeren zijn steeds vaker altijd en overal online. 'Gewoon' pesten stopt meestal na schooltijd, cyberpesten gaat door, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Cyberpesten is iedere vorm van pesten via het internet. Het kan gaan om vervelende of kwetsende opmerkingen, bedreigingen of chantage. Uit recent onderzoek van Safer Internet Centre Nederland (2019) blijkt dat 21 procent van de tieners tussen de twaalf en zeventien jaar oud wel eens online gepest is. Meisjes zijn vaker slachtoffer dan jongens. In 2016 werd nog geen 10 procent van de 15 tot 18-jarigen wel eens online gepest (Veiligheidsmonitor 2016). Cyberpesten heeft even grote of soms zelfs grotere gevolgen dan ‘face-to-face’ pesten. Want bij online pesten mist de sociale controle. Ook ziet de pester het effect van zijn/haar pestgedrag niet direct waardoor het online pesten langer onopgemerkt doorgaat. Met tot gevolg dat het slachtoffer sociaal angstig, depressief of wanhopig wordt.


De VR-experience
Het is dus belangrijk dat het bewustzijn onder jongeren over de impact van online pesterijen wordt vergroot. Het VR-lespakket, speciaal ontwikkeld voor groep 8 van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs, helpt scholen hierbij. Het lespakket bestaat uit een VR-film, een digibord-omgeving met opdrachten waarmee cyberpesten veilig bespreekbaar wordt gemaakt in de klas en een handleiding voor de docent. Minne Fekkes, senior onderzoeker Child Health bij TNO in Leiden, adviseerde over de effectiviteit van het lesmateriaal. "Door het inzetten van een VR-film voor leerlingen is er eindelijk een anti-pest interventie die de pestervaring heel dicht bij de leerlingen brengt. Door leerlingen te laten kijken naar een VR-film kun je ze heel goed laten invoelen wat online pesten met je doet. Door de intense ervaring worden leerlingen aangespoord om verdediger te worden en geen meeloper als het om cyberpesten gaat", aldus Fekkes.

Het lespakket Cyberpesten is te bestellen via www.veiligheid.nl/cyberpesten.

Brongegevens en foto: Veiligheid.nl
Geplaatst op 26-03-2019

< VorigeVolgende >


Share on: