VIVAT boekt sterke prestaties in 2018

In 2018 boekte VIVAT grote vooruitgang op zijn strategische agenda. VIVAT heeft het premie-inkomen kunnen laten groeien in de aandachtsgebieden (pensioenen en schade), de kostenbasis ook nog eens 4% kunnen verlagen en de beleggingsportefeuille kunnen optimaliseren.

P&C liet opnieuw een combined ratio optekenen van onder de 100%, rekening houdend met de impact van de zware storm in januari. Deze positieve ontwikkelingen hebben bijgedragen aan een hoger netto-onderliggend resultaat.
 
In december 2018 werd een herverzekeringstransactie afgesloten met als doel een deel van het lang leven risico af te dekken. Deze verlaagde het vereiste solvabiliteitskapitaal. Samen met de uitgifte van Restricted Tier 1-obligaties van EUR 300 miljoen in juni 2018 en een verhoging van de Volatility Adjustment in 2018, steeg de Solvency II-ratio van VIVAT (gebaseerd op het standaardmodel) aanzienlijk tot 192%. Het genereren van kapitaal was nog steeds beperkt in 2018, maar het verbeterde en de verdere optimalisatie van de beleggingsportefeuille zal dit in de loop van de tijd helpen vergroten. Niettemin creëren sommige van de succesvolle inspanningen op het gebied van kapitaalbeheer, bijvoorbeeld herverzekeringen, op korte termijn volatiliteit in het nettoresultaat IFRS.
 

Alle productlijnen ontwikkelden zich positief in 2018. Life Corporate verhoogde haar retentiepercentage van 67% in 2017 naar 88% in 2018, en haar marktaandeel voor nieuwe contracten steeg van 18% naar 34%. Individual Life slaagde erin zijn kosten te verlagen, had slechts een beperkte daling van de portefeuille in een krimpende markt en boekte goede vooruitgang bij het herontwerpen en automatiseren van zijn klantprocessen om handmatige workflows te vervangen. P & C had voor het tweede jaar op rij een combined ratio onder de 100% en de portefeuille groeide met 10% in een vlakke en competitieve markt. Het vermogen onder beheer nam bij ACTIAM met 4% toe, ook ondersteund door de onderscheidende ESG- en Impact Investing-capaciteiten. De vermogensbeheerder werd beloond met hoge scores in de enquête van 2018 van de Principes voor Verantwoord Beleggen (PRI) die het feit onderbouwen dat ACTIAM een koploper is in verantwoord beleggen.

 
Ron van Oijen, voorzitter van de Raad van Bestuur van VIVAT: “Innovatie blijft de sleutel in de strategie van VIVAT. We passen slimme innovatieve technologieën en methoden toe in combinatie met rijke en gevarieerde gegevensbronnen om kosteneffectieve bewerkingen, niveaus van personalisatie en nieuwe bedrijfsmodellen mogelijk te maken die voldoen aan veranderende klantbehoeften. Een goed voorbeeld was de lancering van de locatiegebonden reisverzekering door ons on demand-platform Vigi. We hebben ook goede vooruitgang geboekt op het gebied van digitalisering en we hebben initiatieven in alle productlijnen geïmplementeerd om de Straight Through Processingratio (STP) te verbeteren. Verder zijn verschillende initiatieven om het gegevensbeheer te verbeteren uitgerold en heeft VIVAT met succes nieuwe initiatieven op het gebied van gegevenswetenschap ontwikkeld."

 

“We hebben ook ons ​​Maatschappelijk Verantwoord Ondernemenbeleid (MVO) in 2018 aangescherpt en verbeterd. Op basis van een enquête onder onze stakeholders en de wereldwijde duurzaamheidsagenda van de Verenigde Naties - de Sustainable Development Goals (SDG's) - hebben we de volgende drie prioriteiten geformuleerd: leid onze acties: 1) we hebben een duurzame klantrelatie 2) we investeren op verantwoorde wijze en 3) we runnen onze activiteiten efficiënt en duurzaam. We willen via investeringen en betrokkenheid bijdragen aan een inclusieve en duurzame wereld voor vandaag en morgen.”

 

VIVAT blijft zich inzetten voor de uitvoering van zijn strategie gericht op innovatie, verdere verlaging van de kostenbasis en optimalisatie van zijn beleggingsportefeuille. De inspanningen van de toegewijde medewerkers zullen helpen om de behoeften van klanten en stakeholders continu te bedienen.
 

 •  Netto-onderliggend resultaat op EUR 239 miljoen (2017: EUR 172 miljoen), positief beïnvloed door hogere rentebaten uit de portefeuille rentederivaten en verdere kostenbesparingen
 • Combined ratio verbeterd tot 96,8% inclusief de impact van de storm in januari (2017: 99,0%)
 • Bruto premieomzet met 3% gestegen door hogere premies voor Life Corporate en Property & Casualty (exclusief buy-outs van forfaitaire pensioenfondsen in 2017 en 2018)
 • Totale operationele kosten 4% lager dan in 2017
 • IFRS nettoresultaat van - / - EUR 284 miljoen negatief beïnvloed door een herverzekeringstransactie met betrekking tot lang leven risico, aanpassing van de netto DTA-positie en toevoegingen aan het LAT-tekort (Liability Adequacy Test)
 • SRLEV NV ondertekende een langetermijnherverzekeringsoperatie waardoor de blootstelling aan het lang leven risico daalde, zoals ook weerspiegeld in het solvabiliteitskapitaalvereiste (SCR) en had een positief effect van 14% op de Solvency II-ratio van SRLEV (standaardmodel)
 • De Solvency II-ratio (standaardmodel) van VIVAT NV steeg tot 192% (162% op YE17), voornamelijk als gevolg van de herverzekeringstransactie, de Tier 1-uitgifte en een verhoging van de Volatility Adjustment (VA), gedeeltelijk gecompenseerd door de verdere optimalisatie van de balans
 • Solvency II-ratio (standaardmodel) van SRLEV NV verhoogd tot 188% (158% YE17)
 • Organisch kapitaal generatie van 3%, verder optimaliseren van de balans is bedoeld om de kapitaalgeneratie te verbeteren
 • Liquiditeitspositie blijft sterk op EUR 535 miljoen (EUR 653 miljoen YE17)
 • De blootstelling aan beleggingen in overheidsobligaties daalde tot 57% in de beleggingsportefeuille (66% YE17) als onderdeel van de balansoptimalisatie

VIVAT heeft haar beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) aangescherpt en verbeterd.


De strategische heroriëntatie is gaande. Als er een finale uitkomst van dit proces bekend is, dan zal dit worden gecommuniceerd.

 

Geplaatst op 06-03-2019


Share on: