Wanneer kan je het best een incassobureau inschakelen?

Een wanbetaler kan je zaak ernstige schade toebrengen. Schade waarvan de schuldenaar zich niet steeds bewust is, maar waarvan jij wel lange tijd de gevolgen kan dragen. Jij hebt immers kosten gemaakt maar kan ze niet recupereren doordat je klant niet betaald, een verliespost dus die we graag willen vermijden. Een wanbetaler is niets steeds van slechte wil, het kan ook zijn dat hij of zij geconfronteerd wordt met omstandigheden die een onmiddellijke betaling van je factuur moeilijk maken.


Wettelijke bepalingen 
De wetgever voorziet één grote voorwaarde vooraleer u mag overgaan tot het inschakelen van een incassobureau, namelijk dat er een schriftelijke aanmaning tot betaling werd verstuurd met een redelijke betalingstermijn. Pas als deze redelijke termijn verstreken is en er is nog steeds geen betaling gebeurd, kan en mag je beroep doen op de diensten van een incassobureau. Doordat dat je zelf eerst een aanmaning tot betaling stuurt, geef je de schuldenaar ook nog de kans alsnog zijn openstaande schuld te vereffenen, wat een eventuele toekomstige samenwerking niet op het spel zet, wat wel het geval zou kunnen zijn als je bij niet betaling direct een incasso zou inschakelen. 

Overgaan tot het inschakelen van een incassobureau 
Heb je na één of meerdere schriftelijke aanmaningen nog steeds geen betaling ontvangen van je schuldenaar, dan doe je er goed aan verdere stappen te zetten teneinde niet zelf met moeilijkheden te maken te krijgen. Huyer incasso is een toonaangevend incassobureau die professioneel de zaak voor jou overneemt en je schuldenaar alsnog zal trachten te overhalen zijn saldo te vereffenen. Wacht na het verstrijken van een redelijke betalingstermijn van je eigen aanmaning niet te lang om beroep te doen op ons om te voorkomen dat de schuld zou verjaren en je geen recht meer zou hebben op het openstaande saldo. De schuldenaar zal opnieuw een schriftelijke aanmaning tot betaling ontvangen, dit keer van het incassobureau waarin een termijn gesteld wordt waarbinnen het saldo dient vereffend te zijn. Sommige niet betalers zijn echter niet van slechte wil maar verkeren in de onmogelijkheid het bedrag onmiddellijk te betalen. In dat geval staat het de schuldenaar vrij om te gaan onderhandelen met het incassobureau om tot een betalingsplan te komen dat strikt dient nageleefd te worden. het is aan jou als schuldeiser om dit al dan niet te aanvaarden. In elke geval vallen de kosten die verbonden zijn aan de diensten van het incassobureau steeds ten laste van de schuldenaar.
Bron: Huyer incasso
Geplaatst op 05-03-2019


Share on: