25e editie Rendez-Vous d’Expertise

Gisteren vond in Vianen voor de 25e keer het Rendez-Vous d’Expertise van het NIVRE plaats. De aanwezige Register-Experts en genodigden waren per branche verdeeld over zes zalen en kregen een voor hen aantrekkelijk programma aangeboden. In iedere zaal werd de opening verricht door een van de leden van het NIVRE-bestuur. Voorzitter Hans de Hoog sprak de branchegroep Personenschade toe.

In zijn welkomstwoord gaf hij aan dat het NIVRE vijf jaar geleden had voorspeld dat het Register kleiner zou worden, iets wat tot noch toe is uitgebleven. Een van de belangrijkste redenen daarvan is dat Register-Experts langer blijven werken, onder andere omdat de pensioenleeftijd stijgt. En ook als ze gepensioneerd zijn blijven ze vaker als expert werkzaam. Het aantal bureaus dat is aangesloten bij de Kamer is ook redelijk constant. Dat zijn er namelijk - buiten de ZZP-ers – circa 50.
 
De Hoog kaartte een aantal actuele thema’s aan. Zoals we in het artikel dat we in het februarinummer publiceerden al aangaven, is De Hoog vooral bezig om het merk NIVRE nog steviger op de kaart te zeten: “We staan al lekker op de kaart, maar hebben tegelijkertijd ook nog genoeg te doen. Het is mijn missie om het NIVRE op een nog hoger plan te brengen. Om veel verbinding te zoeken met instanties, zoals brancheorganisaties om ons heen. Daar hebben we raakvlakken mee en dus alle reden om elkaar op te zoeken. Als kennis- en kwaliteitslabel zijn opleidingen heel belangrijk voor het NIVRE. We moeten een goede balans zien te vinden tussen de zwaarte van de opleiding en de relevantie voor het vak. Een te licht opleidingsprogramma is niet fijn. Te zwaar ook niet, want aspirant-leden moeten het wel kunnen redden. Dit is een heel gevoelig punt en waar we goed naar moeten kijken.
De rol van de expert gaat sterk veranderen. Die zal eerder verzwaren dan verlichten.
De markt gaat anders kijken naar de rol van Register-Experts. We krijgen een volwassen aanzien. Het sterker maken van het NIVRE staat hoog in het vaandel en we doen ons best voor iedereen individueel.”
De Hoog gaf aan dat 55 experts die ochtend een zilveren speldje in ontvangst mochten nemen, namelijk degenen die 25 jaar onafgebroken in het Register ingeschreven hebben gestaan. Een daarvan was Hans de Hoog zelf. “Dit speldje draag ik met trots,” gaf hij aan. “Ik weet zeker dat iedereen die hier zit zijn best heeft gedaan en zal blijven doen.“
 
Aan het eind van de dag was er een veel bredere ontmoeting. Een belangrijk en misschien ook wel het leukste moment van de hele dag, omdat alle experts samen kwamen tijdens een informeel gedeelte. Alle gelegenheid om te netwerken dus.
 
 
Geplaatst op 05-04-2019

Volgende >


Share on: