Assurantieclub FiDiB viert tienjarig bestaan

Het is alweer tien jaar geleden dat de Tilburgse Assurantie Club (TAC), de Meierijsche Assurantie Studieclub (MAS) en de Oost Brabantse Assurantie Studieclub (OBAS) samen verder gingen onder de naam Vereniging voor Financiële Dienstverleners Brabant; oftewel FiDiB.

Omdat je lid moest zijn van een assurantieclub om je Wft-diploma’s te kunnen halen, had je tot circa 2000 een min of meer automatische instroom van nieuwe leden. Maar toen dat werd losgelaten, kwam er een kentering. In 2008 kampten de drie assurantieclubs met een dalend ledenaantal. Ze kwamen toen tot de conclusie dat ze beter hun krachten konden bundelen. In 2009 kwam de fusie daadwerkelijk tot stand. Een aantal leden haakte af, maar over het algemeen heeft het samengaan veel voordelen gebracht, aldus voorzitter Gérard Teurlings. Zo is de administratie geharmoniseerd en geautomatiseerd, waardoor er flink wat kosten en foutkansen bespaard konden worden.
 
Thematafels
Sindsdien heeft men bij FiDiB niet stilgezeten. Binnen de assurantieclub hebben diverse initiatieven het licht gezien om van de club een actieve en levendige club te maken, zoals een jongerenafdeling. Het jongste initiatief zijn de thematafels. Gérard Teurlings legt uit: “De fusie had tot gevolg dat het gebied dat FiDiB bestrijkt, erg groot werd. Een lid uit Uden moest een flink stuk rijden voor een bijeenkomst in Breda en andersom. In de praktijk bleek dat vaak een obstakel. Daarom starten we dit jaar met kleinschalige thematafels op verschillende plaatsen in de provincie Brabant. Hierdoor is het voor iedereen mogelijk om aan een bijeenkomst deel te nemen, zonder ver te hoeven reizen.
 
BIP
De thematafels passen ook binnen de strategie van FiDiB. Teurlings: “We beseffen ook dat een persoonlijke aanpak belangrijk is om leden te werven en te houden. FiDiB is een vereniging. Een vereniging is niet gebaat bij leden die zich als een ‘klant’ gedragen. Wij willen BIP-leden. BIP staat voor: Betrokken, Interessant en Participerend. Daar zetten we nu steeds meer op in.” En volgens hem werpt dat zijn eerste vruchten af.
 
FiDiB heeft ook goed nagedacht over zijn rol als assurantieclub. “We hadden natuurlijk wel een feest kunnen organiseren om ons jubileum te vieren. Daar hadden we dan een dag plezier aan beleefd. Maar het bestuur vindt dat we meer toegevoegde waarde bieden door de leden een PA/PE-abonnement aan te bieden voor de nieuwe PE-periode”, aldus Teurlings. Vanaf april 2019 kunnen de leden voor 63 euro een jaar lang gebruikmaken van dit abonnement (voor alle tien vakgebieden tezamen). FiDiB betaalt ter compensatie de contributie terug, zodat een lid in feite maar 3 euro kwijt is voor het totale pakket inclusief lidmaatschap. Een FiDiB-lid kan hiervan gebruikmaken door zich aan te melden via www.fidib.nl/opleidingen/pa.html. 
Geplaatst op 12-04-2019


Share on: