BMT verdient erkenning Navigation Assessment Services

BMT verdient erkenning voor zijn Navigation Assessment Services door The Nautical Institute.

Met deze externe erkenning van expertise in het veld is BMT het enige bedrijf ter wereld dat in staat is om Navigation Assessment Services aan te bieden, geëvalueerd en goedgekeurd door het Nautisch Instituut, het internationale representatieve orgaan voor maritieme professionals. 

BMT levert sinds 2015 navigatie audits op de internationale markt. "Omdat het BMT-team uniek gekwalificeerd is om navigatieassessments te leveren en we een fenomenale groei in onze audits ervaren, is het ontvangen van een formele erkenning door het Nautical Institute een enorme prestatie. We zijn erg trots dat onze diensten aan de hoogste normen voldoen. Ons team van experts heeft een unieke kwalificatie om inzicht te bieden in alle aspecten van moderne mariene navigatie, inclusief het gebruik van geïntegreerde brugsystemen, het manoeuvreren van schepen in complexe verkeerssituaties en effectieve bridge resource management-technieken." aldus Jeroen de Haas Managing Director Surveys bij BMT.

 

De moderne navigator staat voor een hele reeks nieuwe uitdagingen om haar passage met succes af te ronden met een grotere technische complexiteit in het beheer van het schip en zijn systemen. Tegelijkertijd zijn de gevolgen van aanvaringen en grondingsincidenten met betrekking tot navigatie in de afgelopen jaren geëscaleerd. Velen beweren dat dit soort incidenten voorkomen had kunnen worden als procedures waren gevolgd, maar de ervaring heeft geleerd dat "menselijke factoren" een grote rol spelen in de efficiënte en veilige navigatie van schepen, iets dat niet kan worden beoordeeld door een papieren spoor te controleren .

 

BMT experts voeren live-beoordelingen uit tijdens kustpassages, geven een grondige evaluatie van de functie van het brugteam, de uitvoering van het passageplan en een evaluatie van de toepassing van beleid en procedures in de praktijk. Met behulp van de flexibele MATE © -technologie van BMT, om de impact op bevindingen op het gebied van navigatieprestaties te kwantificeren, past BMT navigatieafspraken aan om tegemoet te komen aan de behoeften van een steeds meer divers klantenbestand en tegelijkertijd te helpen voldoen aan de IMO-voorschriften en de wereldwijde normen voor zeevarenden.

Geplaatst op 10-04-2019


Share on: