Dijsselbloem voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid

De heer ir. J.R.V.A (Jeroen) Dijsselbloem wordt de nieuwe voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De Rijksministerraad heeft ingestemd met de voordracht voor benoeming op voorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. De benoeming gaat in op 1 mei 2019 voor een periode van vier jaar. Dijsselbloem volgt de heer mr. T.H.J. (Tjibbe) Joustra op die sinds 2011 voorzitter is van de OVV.

Dijsselbloem (1966) was van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017 minister van Financiën. In die periode was hij ook voorzitter van de Eurogroep en in die hoedanigheid tevens voorzitter van de Raad van Gouverneurs van het Europese Stabiliteitsmechanisme (ESM). Eerder was hij Tweede Kamerlid voor de PvdA. Ook heeft hij gewerkt voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV).
 
De OVV is een zelfstandig bestuursorgaan en opereert onafhankelijk van de Nederlandse overheid en andere partijen. De OVV onderzoekt zowel concrete voorvallen als bredere veiligheidsvraagstukken en onveilige situaties die geleidelijk ontstaan. Met het onderzoek worden niet alleen directe oorzaken achterhaald, maar ook structurele veiligheidstekorten en bestuurlijke processen die van invloed zijn op de veiligheid. Het doel van alle onderzoeken is om te leren van voorvallen en aanbevelingen te doen om de veiligheid te verbeteren.
Geplaatst op 18-04-2019


Share on: