Griepgolf kost dit jaar ‘slechts' 750 miljoen euro

Uit ziektecijfers van Acture, de grootste private uitvoerder van de Ziektewet, blijkt dat de griepgolf van de afgelopen maanden Nederland beduidend minder heeft gekost dan vorig jaar.

De kosten vanwege de griep in de periode 2017/18 kwam in april vorig jaar al uit op 1,2 miljard euro. Uiteindelijk bedroegen de kosten 1,3 miljard euro. Dit jaar komen we half april uit op een kostenpost van 750 miljoen euro. De verwachting dat dit bedrag nog sterk zal stijgen is nihil; de griepgolf is immers achter de rug. De kans dat griep dit voorjaar opnieuw de kop op steekt is vanwege het warmer wordende weer zeer klein.
 

Acture, die voortaan de cumulatieve griepkosten gaat publiceren op haar website, is als volgt tot haar berekening gekomen: 
Uitgaande van 261 werkdagen per jaar, een gemiddeld jaarinkomen van 30.000 euro, een landelijke loonsom van 206 miljard euro en de loonsom van klanten van Acture van 2016 en 2017, is een schatting gemaakt van de totale te verwachten kosten door griepgolven. De griepgolf 2016-2017 kostte - inclusief de uitloop tot het einde - 550 miljoen euro.

 

Geplaatst op 17-04-2019

< VorigeVolgende >


Share on: