Jaarlijks Risk Forum van Swerma in Stockholm

SWERMA, de Zweedse leidende belangenorganisatie die zich richt op alles wat te maken heeft met insurance en risk management, organiseerde op 28 maart zijn jaarlijkse Risk Forum in Stockholm. Tijdens het seminar werden interessante vraagstukken behandeld en bediscussieerd.

Zo kreeg men antwoord op de vraag hoe men maximaal voorbereid kan zijn op het onverwachte en hoe te handelen wanneer datgene dat voorheen een risico was, werkelijkheid is geworden. Binnen de scope van SWERMA vallen alle gecoördineerde activiteiten die een organisatie gebruikt om blootstelling aan risico’s te beheersen. Geheel aansluitend op dat thema verzorgde de Troostwijk Groep, die tevens een van de hoofdsponsors is, dit jaar een break-out sessie getiteld: The Value of Lessons Learned”.

Vooral vanwege de praktische insteek hadden veel risk managers, makelaars en verzekeraars zich ingeschreven voor de break-out sessie, die als gevolg daarvan in de plenaire zaal plaatsvond. Na het vertonen van een indrukwekkende introductiefilm, waarin het risico op brandschade aan bod kwam, trapte Harm Koch (Account Director bij de Troostwijk Groep) af. Hij ging vooral in op ‘De oorsprong van de verzekerde som en de reden voor waarderen’ met  subonderwerpen als: het managen van verwachtingen bij schade, waarom een verzekerde som kan afwijken van de daadwerkelijke waarde en de toegevoegde waarde van taxaties voor bedrijven. Troostwijk Taxaties is al 20 jaar actief in de Scandinavische landen en Zweden in het bijzonder. Vanuit de opgebouwde contacten is in de loop der jaren ook een samenwerking ontstaan met de Swedish Risk Management Association (SWERMA).

Na Troostwijk was het de beurt aan Annemarie Schouw, voormalig voorzitter NARIM. Vanuit haar hoedanigheid als Manager Risk & Insurance bij Tata Steel Europe, kon zij uit eigen ervaring toelichten hoe het is om betrokken te zijn bij een miljoenenschade en wat ervoor nodig is om het herstelproces in goede banen te leiden. Communicatie en integrale samenwerking zijn hierbij van groot belang.

De positieve bijdrage die Troostwijk in dergelijke situaties kan leveren, kwam ook aan de orde.
De opkomst was groot en na afloop waren de reacties zeer positief. De organisatie kijkt dan ook terug op een zeer geslaagd evenement en is Troostwijk en Annemarie Schouw zeer erkentelijk voor hun bijdrage.
 
Geplaatst op 09-04-2019

< VorigeVolgende >


Share on: