Klaverblad Verzekeringen bouwt door op stevig fundament voor de toekomst

Met een sterke verbetering van de solvabiliteit en een premiegroei van 16% in schadeverzekeringen kijkt Klaverblad Verzekeringen terug op een goed jaar.

Solvabiliteit
Klaverblad zag de solvency II-ratio met 100% stijgen naar 338% (eind 2017: 228%). Dit is met name het gevolg van kostenreductie- en risicobeheersingsmaatregelen bij de levenactiviteiten.
 
Premie
De premiegroei van 16% bij de schadeverzekeringen is net als vorig jaar sterk. Alle schadebranches dragen bij aan deze autonome groei. De medische verzekeringen laten een gestage groei zien van 5,5%.  De stijging ligt deels aan onrust op de verzekeringsmarkt, maar is ook zeker te danken aan inspanningen van Klaverblad zelf: het verbeteren van de producten en dienstverlening en het vergroten van de naamsbekendheid.
 
Combined ratio
De combined ratio is 99% (2017: 98%). De stijging is beperkt gebleven ondanks de stormschade in januari (impact 3%-punt) en hogere kosten.
 
Resultaten
De technische resultaten zijn aanzienlijk hoger dan vorig jaar, maar het nettoresultaat is gedaald van 5 miljoen euro naar 3 miljoen euro.
Deze daling komt door het slechte klimaat op de aandelenbeurs in het vierde kwartaal en doordat Klaverblad een voorziening heeft getroffen voor de eind 2018 aangekondigde reorganisatie.
 
Algemeen directeur Peter Paul Barth is tevreden: “Klaverblad Verzekeringen heeft een goed jaar achter de rug. De financiële resultaten zijn goed en de premieomzet is stevig gegroeid. Naast bestaande klanten hebben veel nieuwe klanten hun vertrouwen in Klaverblad gesteld. We staan er financieel goed voor. De reorganisatie die we in 2018 hebben aangekondigd, staat dan ook los van onze financiële situatie.  We gaan er door automatisering voor zorgen dat onze dienstverlening past bij de toenemende verwachtingen van klanten: sneller, eenvoudiger en minder fouten. Daarnaast moeten de kosten omlaag om concurrerend te blijven. Zo bouwen we verder aan een toekomstbestendig Klaverblad.”
Geplaatst op 23-04-2019

< VorigeVolgende >


Share on: