Minister geeft impuls aan klimaatprojecten in Zuid-Limburg, Utrecht en Groningen

Met een extra investering voor het tegengaan van de gevolgen van extreme weersomstandigheden geeft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) dit jaar drie projecten een financiƫle ondersteuning uit een pot van 5,2 miljoen euro.

Het Zuid-Limburgse Meerssen krijgt enkele miljoenen zodat het water bij piekbuien beter kan worden afgevoerd. Vorig jaar overstroomde een woonwijk tot tweemaal toe door modder na extreme regen. 

De provincie Utrecht krijgt geld om woonwijken anders in te richten zodat water beter kan worden opgevangen. De stad Groningen gaat een wijk aardgasvrij maken en gebruikt de investering om deze wijk aan te passen aan de gevolgen van het veranderend klimaat.
Minister Van Nieuwenhuizen: "We zetten hiermee een eerste schop in de grond om mooie regionale projecten te steunen die op korte termijn al zichtbare resultaten laten zien. Het levert bovendien waardevolle praktische kennis op, die andere overheden ook weer kunnen toepassen."

Dit jaar en in 2020 maakt de minister in totaal 10 miljoen euro vrij voor lokale en regionale projecten om overheden te stimuleren aan de slag te gaan met klimaatadaptatie. De ondersteuning voor pilotprojecten staat in het bestuursakkoord Klimaatadaptatie. Hierin is afgesproken dat het Rijk en decentrale overheden samen 600 miljoen euro vrijmaken om Nederland waterrobuust en klimaatbestendig in te richten.

De projecten in Meerssen, Utrecht en Groningen krijgen dit jaar 5,2 miljoen euro. Minister Van Nieuwenhuizen maakt de komende periode verdere afspraken over de inhoud en financiering van de pilots.
Geplaatst op 26-04-2019


Share on: