Recall Solutions organiseert product recall simulatie

Drie specialisten die hun krachten hebben gebundeld op het gebied van product recalls, Kennedy van der Laan, Sedgwick en Bex*communicatie organiseren voor hun relaties, die mogelijk betrokken zouden kunnen raken bij een product recall, een product recall simulatie op diverse locaties in Nederland.

Recall Solutions is het samenwerkingsverband van Kennedy Van der Laan, Sedgwick en Bex*communicatie. Een unieke bundeling van drie specialismen op het gebied van product recall. Eén loket voor alle services die u nodig heeft tijdens een acuut voedsel- of productveiligheidsprobleem, of bij de voorbereiding dan wel nasleep van een recall. Opdrachtgevers uit elke bedrijfstak, van food en non-food producenten tot industriële toeleveranciers, kunnen 24/7 de kennis en ervaring van Recall Solutions inschakelen.
 
Een goed voorbeeld van een product recall is het fipronil eieren schandaal, een recall met verstrekkende gevolgen voor alle betrokken bedrijven. Zie bericht fipronil eieren op SCHADE magazine
 
Reacall simulatie
Een terugroepactie komt altijd onverwacht en brengt ineens een stortvloed van vragen en onzekerheden met zich mee. Welke acties dienen ogenblikkelijk te worden ondernomen? Wanneer meld je wat aan de NVWA? Hoe te communiceren met afnemers en consumenten? Wat is het verhaal naar de media? Wat is de schade en kan die verhaald worden op een toeleverancier of verzekeraar?

Na een inleiding bestaat de middag uit drie sessies van 10, 20 en 30 minuten. Voorafgaand aan de simulatie wordt informatie verstrekt over een fictief bedrijf en iedereen die deelneemt krijgt een functie/rol toebedeeld, waaronder de functie van directeur, salesmanager accountant, productcontroler etc. Vervolgens worden er kaarten met daarop de taken uitgedeeld voor de verschillende functies en zo begint de simulatie van de product recall. Na afloop is er nog een evaluatie met de deelnemers hoe ze de middag hebben ervaren.
 
De menselijke inbreng is van groot belang hoe de simulatie verloopt. Dat is tevens de reden waarom deze simulatie wordt georganiseerd, bedrijven bewust maken van het belang van een goed voorbereid draaiboek, mocht een product recall ooit werkelijk gebeuren. Het blijkt namelijk in de praktijk dat veel bedrijven niet goed zijn voorbereid.
 
Een middag waar je achteraf over blijft doordenken en je bewust wordt van de noodzaak voor een bedrijf om goede voorbereidingen te treffen. 
 
Margret Wallaard
Geplaatst op 16-04-2019


Share on: