Verzekeraars en gevolmachtigden aan de slag met datakwaliteit

Het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) hebben hun handtekening gezet onder een letter of intent om de datakwaliteit binnen het volmachtkanaal een impuls te geven. Ook softwareleveranciers ANVA, CCS, Market Scan en Unit4/Dias, die voor volmachtbedrijven werken, hebben de intentieverklaring ondertekend.

Volmachtgevende verzekeraars moeten binnen het kader van Solvency II in hun DNB-rapportages verantwoording afleggen over het volmachtkanaal. Daarnaast is voor adequate herverzekering ook een goede datakwaliteit nodig. “Inmiddels heeft dit kanaal een premievolume van zo’n 3,5 miljard euro in de schademarkt”, vertelt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. “Met zo’n aanzienlijk aandeel moet ook de datakwaliteit op orde zijn. Dat mogen klanten, toezichthouders en andere partners ook van ons verwachten. Ik ben dan ook blij met deze gezamenlijke intentieverklaring.”
 
Ook de NVGA is blij met de ondertekening. “Hiermee laten we zien dat risicobeheersing bovenaan op de agenda staat”, aldus Ron Gardenier, voorzitter van de NVGA. “Dit project zal de hele markt beslaan. In de volmachtmarkt en ook in het directe en provinciale kanaal is goede datakwaliteit van wezenlijk belang.  Daarom is het belangrijk dat er een uniforme aanpak komt waarbij alle kantoren data op dezelfde manier inrichten. Dat kunnen we alleen realiseren als verzekeraars, volmachtbedrijven  en softwareleveranciers samenwerken.”
 
De eerste stap van het projectplan is in samenwerking met het Standaardisatie Instituut voor de Verzekeringssector (SIVI) ontwikkeld. De verdere uitvoering zal begeleid worden door IT-consultant Cognizant, samen met SIVI en vertegenwoordigers van verzekeraars, gevolmachtigden en softwarebedrijven. De ambitie is om het verbeterproject binnen twee jaar af te ronden. 
Geplaatst op 12-04-2019


Share on: