Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven ook voor BES-eilanden

Slachtoffers van geweldsmisdrijven op Bonaire, Sint Eustatius en Saba kunnen voortaan een beroep doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven. De wet van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) die dat mogelijk maakt, treedt vandaag in werking. De uitbreiding geldt voor misdrijven gepleegd op of na 1 januari 2017.

Minister Dekker: ‘Slachtoffers van geweld verdienen onze steun. Een tegemoetkoming uit het Schadefonds is een erkenning van het onrecht dat hen is aangedaan en draagt bij aan herstel van vertrouwen.’ Het Schadefonds geeft een eenmalige uitkering aan slachtoffers van geweldsmisdrijven die ernstig lichamelijk of geestelijk letsel hebben opgelopen. Het is een vangnet voor slachtoffers die de schade niet op een andere manier vergoed krijgen, bijvoorbeeld van de dader. Ook nabestaanden van slachtoffers die door een geweldsmisdrijf of dood door schuld zijn overleden kunnen een uitkering van het Schadefonds krijgen. Dit geldt ook voor naasten van slachtoffers die door een geweldsmisdrijf ernstig en blijvend letsel hebben opgelopen.
Geplaatst op 01-04-2019


Share on: